S vill satsa mer på psykiatrin

Oskarshamn Artikeln publicerades

 

Landstingspolitikerna Lejla Bajraktarevic och Yvonne Hagberg tillsammans med kommunalrådet Andreas Erlandsson och landstingskandidaten Peter Wretlund.
Foto: Lotta Zaar
Landstingspolitikerna Lejla Bajraktarevic och Yvonne Hagberg tillsammans med kommunalrådet Andreas Erlandsson och landstingskandidaten Peter Wretlund.

Vid en pressträff på onsdagen lovade socialdemokraterna att göra mer för att motverka psykisk ohälsa. De vill bland annat anställa fler psykologer och satsa mer på ungdomsmottagningarna.

Yvonne Hagberg och Lejla Bajraktarevic som är landstingspolitiker beskriver den psykiska ohälsan som ett allt större samhällsproblem.

– För att denna utveckling ska brytas måste vi jobba tillsammans med kommunerna och övriga samhället, säger Yvonne Hagberg.

Socialdemokraterna vill att det anställs fler psykologer, vilket tidigare har varit svåra att få tag på.

– Det är fortfarande bekymmersamt att anställa psykologer, men ju fler vi har desto lättare är det att rekrytera. Det är inte så attraktivt att vara ensam i sin yrkeskategori på en arbetsplats.

Vid pressträffen i Oskarshamn utlovades också längre öppettider på ungdomsmottagningarna.

– Vi behöver utöka öppettiderna och kanske också ha fler ungdomsmottagningar.

För att klara det måste landstinget ha fler barnmorskor.

– Därför har vi barnmorskor som en prioriterad grupp för de sjuksköterskor som har akademiska utbildningstjänster.

Ny kandidat till landstingsfullmäktige är Peter Wretlund. Han vill att satsningen på psykiatrin ska göra Kalmar län attraktivare.

– Vårt landsting och region ska bli den främsta i landet.

Han lyfter fram ensamhet som en stor orsak till psykisk ohälsa.

– Ofrivillig ensamhet är en av våra största folksjukdomar. Med fler mötesplatser och aktiviteter så kan många må bättre.