Så här förklarar Scanias platschef all övertid

Oskarshamn Artikeln publicerades
Scanias karossfabrik går bra, men enligt platschefen finns det en del som behöver göras för att få upp produktionen ännu mer.
Foto: Emilia Petersson Ellafi
Scanias karossfabrik går bra, men enligt platschefen finns det en del som behöver göras för att få upp produktionen ännu mer.

Oskarshamnsfabrikens platschef Roger Blezell bekräftar att Scania har ett pressat läge just nu. Det krävs mycket övertidsarbete för att få fram tillräckligt många lastbilshytter.

Sedan övergången till att enbart tillverka den nya lastbilsmodellen har produktionen inte lyckats nå de uppställda målen.

– Vi jobbar för fullt för att förbättra vårt produktionsläge, säger platschefen Roger Blezell.

– I grunden är detta något positivt och jag hoppas att våra medarbetare har förståelsen och orken för att ta oss igenom vår belägenhet. Vi är oerhört stolta över hur de hitintills har tagit sig an denna stora utmaning.

Roger Blezell är platschef på Scania i Oskarshamn.
Foto: Mohammad Abdulrahim
Roger Blezell är platschef på Scania i Oskarshamn.

Som vi berättade i onsdagens tidning finns flera faktorer som orsakat produktionstappet, bland annat sena leveranser från underleverantörer.

Men även inne på fabriken i Oskarshamn har maskinstopp lett till förseningar.

– Vad gäller de tekniska störningarna så är de inte mer än tidigare men det slår hårdare med högre volymkrav. Vår karossfabrik går bra men vi har en del barnsjukdomar som vi måste ställa av.

Roger Blezell bekräftar att företagsledningen och facket IF Metall diskuterar hur man ska kunna minska på mängden övertidsarbete. Den rådande situationen är påfrestande för medarbetarna och kostar Scania pengar.

– Vi ser över flera olika alternativ för hur vi kan kompensera våra förluster. Detta kommunicerar vi med våra medarbetare. Vi behöver veckorna fram till semestern för att ge oss själva och våra leverantörer tid att komma till en normalsituation.

Hur är det med tullarna som USA infört och EU planerar. Påverkas ni av dessa?

– I nuläget inte. Det är inget som är högt upp på våra agendor.

För Scania som helhet är dock frihandel en viktig fråga.

– Handelshinder kan förhindra och fördröja att hållbara transportlösningar kommer fler till del, sa Scanias vd Henrik Henriksson vid ett möte med EU- och handelsminister Ann Linde om vikten av grundläggande förutsättningar för frihandel samt hur hållbara städer kan blir Sveriges nya exportsuccé.

På Kommerskollegium följer man utvecklingen som följt efter att USA har infört tullar på stål och aluminium.

Ulf Eriksson är ämnesråd för internationell handelsutveckling och han berättar att Scania kan påverkas indirekt.

– Från EU:s stålindustri är man rädd att stål ska omdirigeras till den europeiska marknaden. Då kan det bli aktuellt med tullkvoter på stål och det kan drabba Scania och Volvo. Det pågår en undersökning inom EU om hur importen utvecklas för 26 produktkategorier av stål.

Ulf Eriksson förklarar att en normal import i så fall är utan tull, men att när den kvoten är full blir det en ökad kostnad på 25 procent.

– Det är svårt att veta vad som kommer att hända och när, men om EU vidtar motåtgärder kan det innebära en upptrappning från USA:s sida. Sådana här åtgärder är väldigt tveeggade.

Fakta

Stor efterfrågan

I maj inregistrerades 7 471 lastbilar i Sverige. Det är en ökning med 27,5 procent jämfört med samma månad i fjol. Det visar statistik från SCB.

Även i Europa är det stor efterfrågan på tunga lastbilar.

Enligt Dagens Industri väntas antalet nyregistrerade tunga lastbilar i Europa att överstiga 300 000 fordon för tredje året i rad.

Under första kvartalet i år registrerades 5,7 procent fler tunga lastbilar i EU och Island, Schweiz och Norge. Störst är ökningen i Spanien, Frankrike och Italien.

I Nordamerika är efterfrågan ännu större. Tillverkarna där fick i maj order om 35 600 fordon vilket är mer än dubbelt så många tunga lastbilar som under samma månad i fjol.

Detta enligt statistik från branschorganisationen ACT.

Källa: Dagens Industri

Visa mer...