Så här jobbar Polis och BRÅ mot otrygghet

Oskarshamn kommun Artikeln publicerades
Ester Lundahl berättar kring vad polisen gör för att skapa trygghet hos medborgarna.
Foto: Jimmy Larsson
Ester Lundahl berättar kring vad polisen gör för att skapa trygghet hos medborgarna.

Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning visar att många känner sig otrygga. Ester Lundahl berättar hur polisen jobbar för att minska otryggheten hos kommuninvånarna.

Nyheterna har tidigare skrivit om att var fjärde invånare i Oskarshamn känner sig otrygg enligt BRÅ:s trygghetsundersökning. Ester Lundahl som är kommunpolis berättar att resultatet skiljer sig från polisens egen undersökning.

– Polisen har en egen trygghetsundersökning som vi gör årligen och där ser det ganska bra ut i Oskarshamn. Det som vi har kommit fram till i den trygghetsundersökningen är att vi ska jobba med mopedåkning, trafiken och att man ska känna sig trygg ute under kvällar, säger Ester Lundahl.

I Oskarshamn kommun var det enligt BRÅ:s trygghetsundersökning 34 procent som stannade hemma på grund av rädsla. En av åtgärderna som polisen gör för att skapa trygghet är fotpatrulleringar.

– Det här speglar ju inte hur det ser ut rent brottsstatistiskt för att vi får ju inte in många anmälningar. Det här är en upplevd otrygghet men den måste man också göra någonting åt. En önskan är ju att man vill se mer poliser och vi kommer att göra mer fotpatrullering i krogmiljö och där det är mycket människor som rör sig, säger Ester Lundahl.

I undersökningen var det 32 procent av kommuninvånarna som kände en oro för bostadsinbrott. Ester Lundahl tror att för att minska det är det viktigt att ha en bra grannsamverkan.

– Jag tror att kunskap i form utav grannsamverkan är den bästa nyckeln för att känna sig mer trygg. Att man hjälper varandra och att man känner en trygghet med sina grannar. Om man känner större tillförlit till varandra gör det att man kan skydda sig bättre för då kan man reagera om det händer något hos grannen, säger Ester Lundahl.

Att kommuninvånarna känner sig mer oroliga tror hon beror på att människor är mer uppdaterade på vad som händer runt om i världen.

– Jag tror att det har att göra med att vi är så upplysta i dag, en olycka på andra sidan jordklotet påverkar oss i Oskarshamn för att vi är så globaliserade. Att det är skjutningar i Malmö gör att folk blir mer oroliga att gå ut sen kväll här i Oskarshamn.

Andreas Erlandsson (S) som är ordförande för det kommunala Brottsförebyggande rådet och även kommunalråd är inne på samma spår som Ester Lundahl.

– Jag tror mycket att det beror på att man får så mycket rapporter på allt som händer i hela Sverige och sen drar man slutsatsen att det är så här också, säger Andreas Erlandsson.

För att jobba för en mer tryggare känsla bland invånarna har Brottsförebyggande rådet i kommunen ett belysningsprojekt som kommer dra i gång till hösten.

– Det vi jobbar med är trygghetsskapande åtgärder och vårt belysningsprojekt är en del av det. Där belyser vi bland annat lekplatser, stadsparken och stadsmiljön och jobbar för att det ska kännas mer upplyst och tryggt.

Förutom det jobbar Brottsförebyggande rådet också med trygghetsvandringar.

– Vi gör trygghetsvandringar kontinuerligt och vidtar åtgärder. Det handlar ofta om att ta ner en häck eller att belysa olika platser.