Så kan den nya byggnaden vid Rödsleskolan komma att se ut

Oskarshamn Artikeln publicerades
Illustration av hur den nya byggnaden kan komma att se ut.
Foto: Oskarshamns kommun
Illustration av hur den nya byggnaden kan komma att se ut.

Byggnaden som ska ersätta rektorsexpeditionen vid Rödsleskolan har fått ett delvis nytt utseende.

Det framgår av en bygglovsansökan som tas upp till beslut i samhällsbyggnadsnämnden på fredag. Tanken är att det nya K-huset ska få en fasad i puts med detaljer i smide och att takbeläggningen ska bestå av betongpannor.

Tidigare har det funnits planer på en byggnad med ett mer modernt utseende, men i samband med att rivningslov beviljades för den nuvarande rektorsexpeditionen stod det klart att det nya huset skulle anpassas till den äldre bebyggelsen på skolområdet.

Rivningslovet för rektorsexpeditionen, som är byggd på 1920-talet, har överklagats.

Så här skulle det nya huset se ut enligt en tidigare illustration: