Så många hushåll får försörjningsstöd i Oskarshamn

Oskarshamn Artikeln publicerades
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Allt fler hushåll i Oskarshamns kommun får försörjningsstöd.

Under årets första fyra månader fick i genomsnitt 179 hushåll per månad försörjningsstöd, vilket var en ökning med 20 hushåll per månad jämfört med 2017.

Kommunens kostnader för försörjningsstöd har ökat med cirka 870 000 kronor till drygt 5,3 miljoner.

Samtidigt har arbetslösheten ökat marginellt med 0,1 procent till 6 procent. Totalt var 950 personer arbetslösa i kommunen i mars 2018.

Enligt socialförvaltningen finns flera orsaker till kostnadsökningen för försörjningsstöd. Förutom att antalet ärenden ökat markant förklaras kostnadsökningen bland annat av en höjning av riksnormen för försörjningsstöd och kostnader för bredband.

”Även bostadsbristen har bidragit till ökade kostnader, dels på grund av att det har varit tvunget att acceptera oskäligt höga hyror och dels kostnader för tillfälliga boenden för att inte Oskarshamns kommuninvånare ska stå utan tak över huvudet”, skriver förvaltningen.