Så många lämnar kommunen för spännande utbildningar på gymnasiet

Oskarshamn Artikeln publicerades
Ridning, lektion, Ridning på skolschemat, Nordenbergsskolans elever
Foto: Lena Ehring
Ridning, lektion, Ridning på skolschemat, Nordenbergsskolans elever

Ett ridgymnasium i Varberg, en trädgårdsutbildning i Skåne och teknikprogrammet på Ljud och Bildskolan, det är några av gymnasieprogrammen som elever från Oskarshamn går på utanför kommungränsen.

För några dagar sedan var det sista dagen för niondeklassarna att välja till gymnasiet. De flesta väljer i första hand program som finns i Oskarshamns kommun. Men det finns elever som är mer sugna på ett program på en skola som ligger utanför kommunens gränser.

För att det ska vara möjligt betalar kommunen ett bidrag till skolorna som tar emot eleverna.

– Elever som är folkbokförda i Oskarshamns kommun men som genomför sin utbildning i en annan kommun betalar vi interkommunala avgifter för, säger Lotta Lindgren, bildningschef.

I mitten på december beslutade bildningsnämnden hur stor ersättningen skulle bli för varje elev. Nyligen skickades besluten till respektive skola.

– Varje skola som har en elev från Oskarshamns kommun ska få ett särskilt beslut från oss.

Där står det hur mycket beloppet blir för ett år och hur stort beloppet blir per elev och månad.

– De fakturerar sedan oss löpande, säger Lotta Lindgren.

Hur stort bidraget blir beror på vilket program det handlar om. Oskarshamns kommun har samverkansavtal med andra skolor. Det innebär att elever som vill läsa exempelvis samhällsvetenskapsprogrammet i Kalmar trots att utbildningen finns i Oskarshamn kan göra det.

När det handlar om ett program som finns i kommunen beräknas bidraget efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurserna till den egna verksamheten av motsvarande slag.

Men när det handlar om en utbildning som inte finns här i Oskarshamn utgår nämnden från Riksprislistan som är ett riktmärke.

– Då har vi ingen uträknad elevpeng att utgå ifrån.

Alla gymnasieprogram kostar olika mycket. Ett högskoleförberedande program har oftast inte lika stora kostnader som ett yrkesprogram.

– Förutsättningarna för varje program ligger till grund för hur stor elevpengen blir, säger Lotta Lindgren.

Flera faktorer påverkar kostnaderna.

– Industritekniska program och fordonsprogrammet behöver stora lastbilar för att kunna genomföra undervisningen. Restaurangprogrammet behöver stora kök och råvaror, säger Lotta Lindgren.

Det innebär att en sådan utbildning blir dyrare och elevpengen högre.

I dagsläget är det 221 elever som läser på skolor som fakturerar Oskarshamns kommun. Under en termin betalar kommunen ut 14,5 miljon kronor, i den summan ingår både kommunala och fristående skolor.

Samtidigt är det 196 elever från andra kommuner som pluggar på skolor i Oskarshamn. För dem får kommunen strax över 12 miljoner kronor

Under 2019 kommer bildningsnämnden betala bidrag till flera skolor utanför kommungränsen. Bland dem finns Europaskolan i Strängnäs, Ryssbygymnasiet utanför Ljungby och flera skolor i Kalmar som Östersjögymnasiet, CIS och Praktiska gymnasiet.

På besluten som skickades ut nyligen är bidraget för en elev under ett års tid som lägst 85 000 kronor och som högst nästan 250 000 kronor. De lägsta är samhällsprogrammet och ekonomiprogrammet och de högsta är skolor med naturbruksprogram.

Landskampen på CIS
Foto: Tomas Löwemo
Landskampen på CIS
.
Foto: Sofia Hedman
.
Foto: Jörgen Axelsson