Så mycket kostade det att bygga om simhallen och Åsaskolan

Oskarshamn Artikeln publicerades
I vintras monterades två nya rutschbanor i Arena Oskarshamns simhall.
Foto: Mohammad Abdulrahim
I vintras monterades två nya rutschbanor i Arena Oskarshamns simhall.

Tekniska kontoret lyckades hålla sig inom budgetramarna i två stora projekt.

Tekniska nämnden har fått information om hur mycket pengar som förbrukats i samband med ombyggnaderna av Arena Oskarshamns simhall och Åsaskolans B-hus.

– Vi är väldigt duktiga på att hålla oss inom budget, säger tekniska nämndens ordförande Yvonne Bergvall (S).

Totalt 4,8 miljoner kronor har använts till ombyggnaden av simhallen, som har fått nya åkattraktioner. Budgeten för projektet uppgick till 4,9 miljoner. Endast mindre kompletteringar återstår under våren. Den ekonomiska uppföljningen visar därmed att projektet håller budget.

Ombyggnaden av Åsaskolans B-hus var budgeterad till 19 338 000 kronor.

”Nu är arbetet färdigställt och den förbrukade budgeten uppgår till 19 300 000 kr, vilket innebär att projektet håller budget”, skriver tekniska kontoret.

Från början hade projektet en budget på 15 miljoner kronor, men den summan fick utökas i samband med upphandlingen av arbetet.

Efter ombyggnaden har individ- och familjeomsorgens familjerätt samt utrednings- och placeringsenheten flyttat till Åsaskolan.