Så mycket kostar den nya terminalen

Oskarshamn Artikeln publicerades
Tanken är att en kombiterminal ska byggas vid Kvastmossen i Oskarshamn.
Foto:Peter Rosén
Tanken är att en kombiterminal ska byggas vid Kvastmossen i Oskarshamn.

200 miljoner kronor. Så mycket pengar kan kommunen lägga på industriområden samt en kombiterminal vid Kvastmossen i Oskarshamn.

Det kan även bli en väg för en miljon kronor – mellan Kvastmossen och Scania, som är kopplad till etapp 1 med kombiterminal och industriområden

Det framgår av investeringsbudgetsbehovet för åren 2018-2024, som politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, diskuterade igenom under tisdagen. Något beslut togs dock inte. KSAU återkommer till ärendet i januari. Då tar utskottet ställning till behoven – och sedan ska förslaget hanteras i budgetberedningen – och slutligen i fullmäktige i juni.

Under åren 2018-2021 landar investeringsbehovet på 367 miljoner kronor. Fram till år 2024 rör det sig om totalt 501 miljoner investeringskronor. Nämndernas äskanden landar sedermera ovanpå detta.

I investeringsbudgeten hittar vi även rubriken bostadsområden – och under den finns exploateringen i Vånevik, som kostar totalt 4,9 miljoner kronor, enligt beräkningarna, som har utförts av kommunkontoret och strategienheten.

Projektet i inre hamnen finns också med, naturligtvis. Det är uppdelat i en mängd olika poster, och totalsumman är beräknad till ungefär 200 miljoner kronor (fram till och med år 2024).

Det finns dessutom planer på att bygga om stadshuset. Där har tre miljoner kronor avsatts i budgeten (plus 700 000 kronor på parkeringen).