Så ska kommunen spara elva miljoner

Oskarshamn Artikeln publicerades
Lotta Lindgren informerade om bildningsnämndens budget och den handlingsplan som tagits fram. Till sin hjälp hade hon personal från ekonomiavdelningen och bildningsförvaltningen. Flera chefer och politiker fanns också på plats.
Foto: Jimmy Larsson
Lotta Lindgren informerade om bildningsnämndens budget och den handlingsplan som tagits fram. Till sin hjälp hade hon personal från ekonomiavdelningen och bildningsförvaltningen. Flera chefer och politiker fanns också på plats.

Minskade föreningsbidrag, nedläggning av Xperiment, sänkt elevpeng, mindre pengar till öppna förskolan och minskat anslag till kultur. Besparingarna inom bildningsförvaltningen kommer att påverka alla verksamheter.

Alla medarbetare inom bildningsförvaltningen var tillsammans med representanter för elevråden inbjudna till två informationsträffar på Oscarsgymnasiet under måndagseftermiddagen och kvällen. Ämnet var bildningsnämndens ekonomi.

– Jag brukar gilla att träffas, mötas och prata. Det här är kanske ett möte som jag inte ser fram emot, sa bildningschefen Lotta Lindgren.

Tidigare har varken hon eller bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S) velat gå in på några detaljer kring de kommande besparingarna. Men nu berättade Lotta Lindgren ingående om den handlingsplan med förslag till åtgärder som har tagits fram. Totalt rör det sig om besparingar på elva miljoner kronor.

– Det är ingen verksamhet som inte får vara med och hjälpa till i de här effektiviseringarna, sa Lotta Lindgren och gick igenom handlingsplanens 18 punkter.

Första punkten i handlingsplanen handlar om Xperiment i Kulturhuset.

– Jag föreslår att den verksamhet som vi har bedrivit sedan 2012 i Oskarshamns kommun, Xperiment, avvecklas – om vi inte lyckas hitta externa samarbetspartners som tar över verksamheten.

Enligt Lotta Lindgren innebär avvecklingen en besparing på 1,5 miljoner kronor.

Hon föreslår även en minskning av föreningsbidrag och lokalsubventioner med 1,25 miljoner.

– Vi lägger drygt tio miljoner på olika typer av stöd till föreningslivet i Oskarshamns kommun. Vi har ett otroligt väl utvecklat föreningsliv, sa Lotta Lindgren.

– Jag ger fritidschefen och kulturchefen i uppdrag att granska och se vilka föreningsbidrag vi kan minska och vilka konsekvenserna kommer att bli av det.

Lotta Lindgren konstaterade att det handlar om en ambitionssänkning.

– Jättesvårt uppdrag som kulturchefen och fritidschefen får att förutse konsekvenser. Det är inte så att våra föreningar har väldigt god ekonomi.

Två informationsträffar för bildningsförvaltningens medarbetare hölls på Oscarsgymnasiet.
Två informationsträffar för bildningsförvaltningens medarbetare hölls på Oscarsgymnasiet.

Vidare föreslår bildningschefen att kostnaderna för administration ska minska med en miljon, att den öppna fritidsverksamheten ska effektiviseras med en än så länge okänd summa och att avtalet med Forum ska sägas upp och omförhandlas.

Lotta Lindgren ser även möjligheter att minska kostnaderna för vidareutbildning med 200 000 kronor. Budgeten för öppna förskolan, som i dag uppgår till 1,2 miljoner, vill hon skära ner med 400 000 kronor.

– Det kommer att påverka personalstyrkan, sa hon och menade att kommunen behöver hitta nya lösningar, antingen att personalen jobbar både på öppna förskolan och någon annan förskola eller att man samverkar med andra verksamheter.

Elevhälsan får 400 000 kronor mindre i bildningschefens förslag. Förhoppningen är dock att nedskärningen inte ska märkas.

– Vi har svårt att rekrytera skolpsykologer. Nu har vi hittat tre skolpsykologer som vi kan köpa tjänster av, sa Lotta Lindgren som uppger att det blir billigare än att ha heltidsanställda skolpsykologer.

– Dessutom har grundskolan ett stort statsbidrag på 9,4 miljoner och delar av det statsbidraget kan eventuellt användas för att stärka upp inom elevhälsan.

Elevpengen minskar med totalt tre miljoner, vilket bland annat kommer att påverka Oscarsgymnasiet. Där försvinner även den särskilda potten på 200 000 kronor som gjort det möjligt för elever på industritekniska programmet att bygga och leverera lekredskap till andra länder. Lotta Lindgren vill dessutom minska antalet gymnasieprogram med idrottsprofil.

En relativt stor besparing ska göras på kulturens område.

– Jag föreslår en neddragning av ramen med 650 000, sa Lotta Lindgren som ger kulturchefen, bibliotekschefen och chefen för musikskolan i uppdrag att se över verksamheten.

–  Det är också en ambitionssänkning. Vi vet att kultur och fritid är tillväxtfaktorer. Det är svårt att säga vilka konsekvenser det får.

Lotta Lindgren betonade att handlingsplanen, som tas upp till beslut i bildningsnämnden den 13 mars, kan förändras under året och hon välkomnade förslag från medarbetare och elever.

Informationsträffen avslutades med ett peptalk där Lotta Lindgren, som påpekade att elva miljoner inte är särskilt mycket i en budget på 661 miljoner, försökte gjuta mod i deltagarna.

– Jag vill inte att vi går omkring och deppar ihop över det här. På något vis kan vi tillsammans hitta möjligheter att möta de utmaningar vi har framför oss.

Fakta

Besparingar i handlingsplan 2020

Xperiment: 1 500 000

Föreningsbidrag och lokalsubventioner: 1 250 000

Administration: 1 000 000

Öppen fritidsverksamhet: Okänd summa

Bidrag till Forums teaterscen: Okänd summa

Vidareutbildning: 200 000

Öppna förskolan i samverkan: 400 000

Central övrig post: 285 000

Drift för ungdomsfrågor: 50 000

Lägre drift generell: 400 000

Nämndens oförutsedda kostnader: 1 500 000

Effektivare beslutsprocesser: 30 000

Elevhälsan: 400 000

Elevpeng: 3 000 000

Fritid: 150 000

Kultur: 650 000

Industritekniska programmet: 200 000

Idrottsprofil: Okänd summa

Totalt: 11 015 000

Visa mer...