Så stort är stödet för SKB:s bygge i Simpevarp

Oskarshamn Artikeln publicerades
SKB planerar att bygga inkapslingsanläggningen i anslutning till mellanlagret Clab i Simpevarp.
Foto: SKB
SKB planerar att bygga inkapslingsanläggningen i anslutning till mellanlagret Clab i Simpevarp.

Åtta av tio är positiva till att det byggs en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle i Simpevarp.

En gång om året mäter Svensk kärnbränslehantering, SKB, opinionen i Oskarshamns och Östhammars kommuner.

Årets opinionsmätning, som genomförts av Novus, visar att 79 procent av de tillfrågade i Oskarshamns kommun är ”helt för” eller ”för” planerna på en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle i kommunen. I Östhammars kommun är 77 procent positiva till ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

– Det är naturligtvis väldigt roligt att se att det vi gör och planerar för i de båda kommunerna möts på ett sådant positivt sätt. Särskilt glädjande är det att de höga siffrorna ligger så stabilt över tid, säger SKB:s vd Eva Halldén.

Förtroendet för SKB ligger också på en hög nivå. 85 procent av de svarande i Oskarshamns kommun har ”mycket stort” eller ”ganska stort” förtroende för företaget. I Östhammars kommun är motsvarande siffra 76 procent.

Undersökningen, som gjordes under fem veckor i våras, omfattar 800 telefonintervjuer med invånare i Oskarshamns respektive Östhammars kommun. Svarsfrekvensen var endast 43 procent i Oskarshamns kommun, men enligt Novus finns inget som tyder på att bortfallet skulle snedvrida resultatet. Undersökningen har en statistisk felmarginal på mellan 2,8 och 3,5 procent.