SD kritiseras för feghet

Oskarshamn Artikeln publicerades

Bildningsnämndens ordförande Magnus Larsson (C) är irriterad på Sverigedemokraternas agerande. Han tycker att de har uppträtt fegt och oansvarigt.

Bildningsnämndens resultat för 2016 landade på 16,3 minusmiljoner. I en protokollsanteckning skriver SD att den politiska majoriteten har varit ansvarslös och naiv, på grund av att den inte har ställt krav på staten om fortsatta bidrag för flyktingmottagandet. Underskottet borde inte komma som en överraskning, påpekar SD-politikerna Jan Johansson (ledamot i nämnden) och Michael Erlandsson (ersättare i nämnden).

– Sverigedemokraterna har inte vid ett enda tillfälle under 2016 lagt ett yrkande när vi har diskuterat ekonomin. SD har inte sagt att vi borde göra på något annat sätt, de har inte kommit med någon protokollsanteckning – och de har inte reserverat sig, säger Magnus Larsson.

– Sverigedemokraternas ansvar är precis lika stort som de andra partiernas ansvar. Nämnden är kollektivt ansvarig för vår ekonomi. Om man inte kommer med något yrkande, eller reserverar sig, så är man lika delaktig. Det har inte Sverigedemokraterna förstått. Här gör de ett försök att svära sig fria från ansvaret.

– Jag upplever det som en feghet från deras sida, att de fem i tolv upptäcker att det har hänt någonting som de inte vill vara med och ta ansvar för. Då pekar de åt ett annat håll. Det är beklagligt. Sedan vet jag inte om det beror på en utstuderad taktik eller okunskap om vad kommunallagen säger.

Novemberprognosen pekade mot ett överskott på 4,8 miljoner kronor för nämnden. Det skiljer följaktligen 21 miljoner kronor mellan prognos och slutresultat.

– Det är bara att konstatera att något har gått väldigt fel i vårt prognossystem. Ekonomikontoret håller just nu på att analysera varför det blev så här, säger Magnus Larsson.

– Jag har haft ett antal kontakter med revisionen – och det är klart att detta ska granskas. Det är något i vårt system som har brustit, och vi måste se till att det inte händer igen.

Bildningschefen Matz Ingvarsson är inne på samma linje:

– Dålig träffsäkerhet i prognoserna – det är det stora problemet. Vi har inte mörkat med flit. Antingen är det vårt system eller vår kompetens som har gjort att det inte har fungerat. Vi håller på att reda ut detta, säger han.

Bakom det stora minusresultatet finns, exempelvis, stegrande inköp ute i verksamheterna (särskilt under slutfasen av 2016). Man vet ännu inte exakt hur mycket pengar det handlar om, men det rör sig i alla fall om ett antal miljoner kronor.

Nämndens verksamhet med koppling till flyktingmottagandet kostade totalt 12,8 miljoner kronor förra året. Nämnden hoppas att Migrationsverket ska betala tillbaka fem miljoner kronor (extraordinära kostnader, som är direkt kopplade till flyktingverksamheten). Det är dock oklart om nämnden får tillbaka den summan. Man vet heller inte när en eventuell utbetalning kan tänkas komma.

Ekonomiavdelningen har fått signaler som tyder på att Migrationsverket har blivit stramare i sina utbetalningsbedömningar.

Nämnden hoppas i alla fall på en kommunal kompensation för underskottet. Den frågan avgörs senare – i fullmäktige.

Kommunen fick 33,9 miljoner kronor från regeringen i slutet av 2015. Pengarna är kopplade till kommunens helhetskostnad för flyktingmottagandet. Nämndens underskott skulle kunna täckas med hjälp av den påsen.

På torsdagen meddelade nämnden att de tidigare ordförandebesluten om inköpsstoppet och frysningen av investeringsmedlen för maskiner och inventarier (lilla påsen för 2017) upphävs. Förvaltningen får i uppdrag att i samband med månadsuppföljningar och månadsbokslut göra särskilda uppföljningar när det gäller inköp som har gjorts i verksamheten. Uppföljningarna ska redovisas för politikerna i nämnden.

– Vi känner att vi har fast mark under fötterna igen. Vi vet hur läget är och vad det beror på. Om besluten hade fortsatt att gälla, så bedömer vi att det hade kunnat få en negativ effekt på verksamheten. Barn och elever – och besökare på fritidsanläggningarna – hade blivit lidande, säger Magnus Larsson.

Anställningsstoppet är dock kvar.

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Östra Småland Nyheterna så godkänner du samtidigt våra regler.

På ostrasmaland.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på ostrasmaland.se. På tider då Östra Småland Nyheternas webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på ostrasmaland.se

ostrasmaland.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på ostrasmaland.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Östra Småland Nyheterna som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.