SD och privatperson vill ha svar efter besked om IVA

Oskarshamn Artikeln publicerades
SD vill veta om kommunalråden kommer att agera i frågan om neddragningar på IVA. En privatperson vill att kommunalrådet ska ordna så att intensiven får vara kvar.
Foto: Jimmy Larsson
SD vill veta om kommunalråden kommer att agera i frågan om neddragningar på IVA. En privatperson vill att kommunalrådet ska ordna så att intensiven får vara kvar.

Beslutet att lägga ner de två IVA-platserna på sjukhuset är taget. Kommunalråden har fått en skrivelse från en privatperson och Sverigedemokraterna vill ha svar på om kommunens ledande politiker tänker agera.

Sverigedemokraterna vill ha svar på hur kommunalrådet Andreas Erlandsson (S) och oppositionsrådet Mathias Karlsson (L) ser på neddragningarna på sjukhuset och om de kommer att agera i frågan. Därför har partiet lämnat in två interpellationer.

Sverigedemokraterna motsatte sig neddragningen och yrkade på en återremiss när regionfullmäktige sammanträdde. Nu väljer de att lyfta frågan politiskt i kommunfullmäktige i Oskarshamn.

Det är inte säkert att interpellationerna kommer att godkännas av kommunfullmäktige eftersom det handlar om ett beslut som är taget av Region Kalmar län. Enligt kommunallagen ska interpellationer vara frågor som rör kommunens egen handläggning men frågor som kan påverka kommunen verksamhet i någon form kan också få tas upp.

– Det är en bedömningsfråga, säger Per Nygren, kommunsekreterare, som inte kan uttala sig i det enskilda fallet.

Först får kommunfullmäktiges presidium ta ställning till om interpellationerna från SD kan godkännas. Interpellationerna lämnades inte in sju dagar innan fullmäktiges sammanträde på måndagskvällen och därför togs de inte upp då.

En privatperson har skickat in en skrivelse där hon beskriver att hon själv har flera anhöriga som varit svårt sjuka och kommit till ett sjukhus där ingen plats kunde ordnas på intensiven och det slutade inte bra. Hon jämför med hur det gick med sjukhuset i Sollefteå, där det lovades pengar till sjukhuset men som aldrig kom fram.

Hon skriver att kommunalrådet säkert aldrig varit svårt sjuk och inte vet hur det känns att vara helt frisk till att plötsligt slungas in i en sjukdom med fasansfulla plågor som gör en hjälplös. På intensiven kan man räddas till livet och frias från smärtan. Hon avslutar med att be kommunalrådet att ordna så att intensiven kan stanna kvar.