SD tänker anmäla Mathias Karlsson för lögner inför fullmäktige

Oskarshamn Artikeln publicerades
Mattias Bäckström Johansson (SD) anser att Mathias Karlsson (L) ljög när han lovade att som samordnare bjuda in SD.
Mattias Bäckström Johansson (SD) anser att Mathias Karlsson (L) ljög när han lovade att som samordnare bjuda in SD.

Sverigedemokraterna tänker anmäla Mathias Karlsson (L) för att han bryter mot arbetsordningen för sitt uppdrag som samordnare.

När Mathias Karlsson valdes till politisk samordnare på kommunfullmäktige den 17 april gav han löftet att det var en självklarhet att alla partier i oppositionen får information som han ansåg vara nyttig för alla att ta del av.

Så har inte skett menar SD, varken i frågan om Hotell Ett eller gällande bildningsnämndens budget. Nu förbereds en anmälan till fullmäktiges presidium. Något de förvarnade kunde bli fallet redan vid fullmäktige den 17 april om de inte bjöds in till samråd.

- Vi har inte vid något tillfälle blivit kontaktade av samordnare, Mattias J Karlsson, i något ärende. Däremot har vi sökt honom per mail. Bland annat kring förslaget om nytt äldreboende vid Hotell Ett, säger Britt-Marie Sundqvist (SD).

– Det är tydligt att det i Oskarshamn är djungelns lag som gäller för att roffa åt sig arvoderade platser. Här arvoderas enskilda personer utan något som helst ansvarskrävande. Det finns inga spelregler, säger Mathias Bäckström Johansson (SD). Lögner inför fullmäktige är sånt som statsråd prickas för.

Mathias Karlsson (L) menar att han visst försökt bjuda in SD och följer sitt uppdrag.
Mathias Karlsson (L) menar att han visst försökt bjuda in SD och följer sitt uppdrag.

Mathias Karlsson menar att han visst försökt samordna frågor med SD och kommer fortsätta göra det.

Han vill förtydliga sina tidigare uttalanden med att det ingår i uppdraget som samordnare att delge SD den information partiet kan behöva i ett ärende. Däremot ingår det inte att samordna partiernas politiska budskap. Något formellt politiskt samarbete är inte aktuellt.

I frågan om Hotell Ett har han haft kontakt med Britt-Marie Sundqvist via sms men i fallet med bildningsnämndens budget avstod han från att ta kontakt då partiernas vitt skilda ståndpunkter stod klara sedan tidigare.

– Jag samordnar frågor där det finns en möjlighet att hitta konsensus eller att frågan är av ett så stort allvar att vi måste enas för att stoppa beslutet.

Mathias Karlsson planerar för en sittning med samtliga oppositionspartier för att se om det finns någon gemensam fråga som kan lyftas fram i valrörelsen. En fråga som M, L och KD kan gå fram med och som SD kan ta rygg på.