SD väntar fortfarande på översyn av bidragsregler efter avbokning

Oskarshamn Artikeln publicerades
Mattias Bäckström Johansson (SD).
Foto: Montage
Mattias Bäckström Johansson (SD).

I juni förra året lovade kommunalrådet Andreas Erlandsson (S) att genomföra en översyn av regelverket för kommunalt stöd till allmänna samlingslokaler. Detta efter att Sverigedemokraterna blivit nekade att hyra Folkets park. Översynen lovades genomföras innan årsskiftet, men ännu har ingen översyn gjorts och nu kräver Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson svar.

När kommer översynen av bidragsreglerna för samlingslokaler att ske och anser majoriteten att man inom ramen för stöd till allmänna samlingslokaler ska kunna förbjuda folkvalda partier att boka lokaler? Det undrar Mattias Bäckström Johansson i en ny interpellation till kommunalrådet Andreas Erlandsson efter att ett halvår har gått och ingen översyn genomförts.

Bakgrunden är att Sverigedemokraterna i våras hade bokat Folkets park i Oskarshamn för ett medlemsmöte, men blev avbokade kort tid innan mötet skulle äga rum.

Folkets park i Oskarshamn drivs av föreningen Folkets Hus & Park i Oskarshamn och Bäckström Johansson är noga med att påpeka att det är föreningsfrihet i Sverige och att det ”givetvis är upp till varje förening att själv avgöra vem eller vilka man vill hyra ut till”. Men problemet menar Bäckström Johansson ligger i det bidrag som Folkets park får från kommunen för allmänna samlingslokaler. Enligt Bäckström Johansson ingår det i bidraget att tillgängliggöra sina lokaler för allmänheten. Något som Bäckström Johansson anser att föreningen Folkets Hus & Park i Oskarshamn inte gör när man ”förbehåller sig rätten att behandla människor och andra föreningar olika”.

”När man förbehåller sig rätten att behandla människor och andra föreningar olika så ska man inte heller söka dessa medel”, skriver Bäckström Johansson.

Kommunalråd Andreas Erlandsson (S).
Foto: Mohammad Abdulrahim
Kommunalråd Andreas Erlandsson (S).

Enligt Andreas Erlandsson, som ännu inte hunnit ta del av interpellationen när Nyheterna når honom, så fanns översynen med på dagordningen på kommunstyrelsens arbetsutskott i december, men då man ”hamnade i tidsnöd” så var man tvungna att skjuta på ärendet. Nu ska det tas upp på ksau i februari.

– Vi har haft beredning idag och frågan kommer lyftas på nästa möte. Den är inte bortglömd, säger Erlandsson som påpekar att man aldrig lovade att genomföra översynen innan årsskiftet.

– Det vi lovade var att lyfta frågan innan årsskiftet.

Erlandsson vill inte föregripa översynen med att svara vad han själv tycker om regelverket, men säger samtidigt att det finns en ”stor problematik” med det Sverigedemokraterna föreslår då det kan begränsa vilka som kan söka stödet.

– Det finns ju andra föreningar, IOGT-NTO till exempel, som ju också får det här stödet och de har ju sina egna regler om att det inte får förtäras alkohol till exempel. Har de rätt att i fortsättningen få det här stödet om de inte kan upplåta sin lokal åt alla?