Sena leveranser en orsak till övertiden på Scania

Oskarshamn Artikeln publicerades
Enligt avtalet kan de anställda på Scania beordras till max 50 timmars övertid i månaden.
Foto: Per Hammenvik
Enligt avtalet kan de anställda på Scania beordras till max 50 timmars övertid i månaden.

Det är mycket övertidsarbete på Scania just nu. Enligt facket är läget ansträngt och har varit det under en längre tid.

– Vi är inne i en tung period, säger Mikael Johansson, ordförande i IF Metall. Våra medlemmar blir lidande när de inte får ledigt.

Det finns flera orsaker till övertiden.

P4 Kalmar uppger att Scania ännu inte har kommit upp i full produktion efter omställningen till det nya hyttprogrammet.

En annan orsak är att Scaniafabriker i Holland och Frankrike går för fullt, medan Scania i Sverige närmar sig industrisemestern.

IF Metalls ordförande på Oskarshamnsfabriken Mikael Johansson.
Foto: Lotta Zaar
IF Metalls ordförande på Oskarshamnsfabriken Mikael Johansson.

Även leveransproblem ligger bakom övertiden. Underleverantörerna är pressade av att både Scania och Volvo säljer många lastbilar.

– Det händer att vi inte får material i tid, säger Mikael Johansson. Industrin går på högvarv.

Göran Björklund är senior rådgivare på FKG som är branschorganisation för leverantörer till fordonsindustrin. Han är även chefredaktör för branschtidningen Fordonskomponenten. Göran Björklund bekräftar att medlemsföretagen har mycket att göra.

– Fordonsindustrin är lokomotivet i den svenska industrin. Vår senaste enkät, Vägvisaren, visar att hela fordonssektorn går för högtryck. Det råder en stor optimism om framtiden, inte minst inom den tunga sidan som levererar till Volvo och Scania. Leverantörerna har stabil ekonomi och omsättningen ökar, enligt enkäten.

Enkäten som besvarats av ett hundratal underleverantörer visar också på flera utmaningar.

– Det är brist på kvalificerad arbetskraft. Från exempelvis Gislaved och Gnosjö-regionen har man åkt ner till Holland för att söka folk genom kampanjer riktade till bland annat verktygsmakare och andra nischyrken.

Underleverantörerna ser också nyanlända som en lösning på personalbristen.

– Från branschens sida diskuteras hur nyanlända snabbare ska komma ut i tillverkningsindustrin för att täcka det behov som företagen uttalat. FKG vill se ett kort arbetsplatsförlagt introduktionsprogram kallat för TFI – teknik för invandrare.

Göran Björklund menar att många underleverantörerna hjälper varandra med personal eller produktionskapacitet när det krisar.

– Man samarbetar och lånar folk av varandra. Alla sitter i samma bil, man jobbar på och löser det.

Volvo är en större kund än Scania och i vissa fall använder företagen samma underleverantör. Rent hypotetiskt skulle det kunna bidra till att Scania får stå tillbaka när leverantören har för mycket att göra.

– Det vill jag inte uttala mig om, säger Göran Björklund.

– Vad jag vet så jobbar Scania väldigt intimt med sina underleverantörer, men det kan uppstå flaskhalsar som leder till underkapacitet.

Två omvärldsfaktorer som påverkar leverantörerna är USA:s ståltullar och Brexit.

– Fordonsindustrin är global så tullarna till USA påverkar hela kedjan. Brexit är en osäkerhetsfaktor och kan kanske leda till att företag inte får leveranser av komponenter.

Omställningen till långsiktigt hållbara transporter kräver också mer av underleverantörerna.

– Särskilt Scania har ju positionerat om sig för att bli en del av ett hållbart transportsystem där lastbilen är en del i en större kedja. Idag är lastbilen uppkopplad både mot åkeriet och lastbilstillverkaren. Ännu mer ny teknik finns runt hörnet med el- och hybridmotorer. Det gäller för leverantörerna att hänga med i den utveckling som sker. Enkäten visar att vissa är där och tänker i nya banor, men inte alla.

För att de europeiska lastbilstillverkarna ska klara omställningen krävs samarbete.

– Därför har branschen tillsammans med ett antal parter och med stöd från EU påbörjat projekt TransMission för att synliggöra denna närstående förändring för bland annat leverantörsindustrin.

På Scania i Oskarshamn försöker facken och företagsledningen få ner övertiden.

– Vi diskuterar olika lösningar, säger Mikael Johansson på IF Metall. Våra medlemmar tar stryk av det här, övertiden är också en merkostnad för Scania. De varslar om det för att de måste, att inte få iväg lastbilarna i tid kostar också pengar.