Sjöfartsverket mäter allt svenskt vatten

Oskarshamn ,
Besättningen som arbetar på Jacob Hägg kommer från olika delar av Sverige. Kocken som lagar maten ombord kommer från Kalmar län
Foto: David Sten
Besättningen som arbetar på Jacob Hägg kommer från olika delar av Sverige. Kocken som lagar maten ombord kommer från Kalmar län

Om du har sett ett fartyg med Sjöfartsverket logga på som lagt till i Oskarshamn så har du troligtvis sett sjömätningsfartyget Jacob Hägg som är ute på ett minst sagt stort uppdrag - att mäta allt svenskt vatten.

När Jacob Hägg anlände till hamnen i Oskarshamn senast var det för att byta besättning. Vid andra tillfällen har hon varit här för att söka skydd under dåligt väder och stannat tills det lättat.

– Vi uppdaterar gammal sjömätning, allt svenskt vatten ska mätas med modern teknik, säger David Sten, befälhavare på Jacob Hägg.

Det är ett omfattande projekt som har pågått sedan 2014 och som beräknas pågår till 2021.

– Vi har varit på västkusten, vid Norrlandskusten och vi har mätt utanför Ölands norra udde.

Den inre leden, nordost om Oskarshamn har också mätts.

I första stadiet mäter de det yttre området av svenskt vatten. De utgår från svenska territorialgränsen och går inåt.

Sverige är inte ensamma i projektet som kallas Famos. Det är ett samarbete mellan sju länder runt Östersjön och det är delvis EU-finansierat. Stora delar av Östersjöns djup kommer att kartläggas, det handlar om knappt 100 000 kvadratkilometer av Östersjön. Det motsvarar en area lika stor som Portugal.

– Länder som Finland och Estland gör samma sak i sitt vatten, säger David Sten.

Sverige har störst yta som ska mätas. Historiskt sätt är skillnaderna stora när det gäller vilka områden som har mätts och vid vilken tidpunkt.

– Det finns områden längs svenska kusten som aldrig har blivit sjömätta. En del områden har inte blivit mätta sedan 1800-talet och då användes handlod. Andra området mättes under 1980- och 90-talet.

David Sten är befälhavare på sjömätningsfartyget R/V Jacob Hägg.
Foto: David Sten
David Sten är befälhavare på sjömätningsfartyget R/V Jacob Hägg.

Jacob Hägg mäter med modern teknik. Istället för att bara ha en lodstråle som går rakt ner skickar fartyget ut flera strålar som bildar en kon.

– Det gör att vi kan fånga upp allt som finns på bottnen.

Jacob Hägg kan se små stenar och stockar.

– Det blir en fin täckning av havsbottnen.

Ganska ofta hittar de vrak. De flesta är vrak som redan är funna men ibland dyker det upp vrak från båtar som försvunnit.

När Jacob Hägg hittar ett vrak kan de uppdatera den exakta positionen för var de finns. Ofta har det bara varit känt ungefär var de ligger.

All data som samlas in förs in i ett system, i en djupdatabas. Utifrån den kan nya elektroniska sjökort tillverkas som visar exakt hur djupt det är i olika farleder och vad som finns på bottnen. Den som vill ha ett sjökort får betala för tjänsten.

Det är till stor hjälp för handelsfartygen. Om de vet exakt hur djupt det är i en farled kan de lastoptimera sina fartyg. Det är en fördel både ekonomiskt och miljömässigt.

Om det är djupt kan de lasta mer och veta att utrymmet mellan fartygets köl och havsbottnen är tillräckligt. Då behöver de inte köra lika många turer fram och tillbaka.

– När fartyget kan gå djupare blir det mindre friktion och det drar mindre bränsle, säger David Sten.

Det blir också säkrare eftersom de vet att det går bra att välja den rutten.

Vissa kontrollområden mäts igen var femte år eftersom det kan ske mycket förändringar på botten. Men ute till havs kommer det dröja länge innan djupet mäts igen.

Fakta

Jacob Hägg

Jakob Hägg är ett sjömätningsfartyg som byggdes 1983. Det är 36 meter långt, farten är 12 knop och besättningen består av sju personer.

Jacob Hägg är ett av fem fartyg som Sjöfartsverket äger och använder till sjömätning.

Fartyget är uppkallat efter den svenske sjöofficeren och marinmålaren Jacob Hägg.

Visa mer...
När Jacob Hägg lägger till i Oskarshamn beror det oftast på att det är dags för besättningsbyte men ibland kan det också vara för att ta skydd vid dåligt väder.
Foto: David Sten
När Jacob Hägg lägger till i Oskarshamn beror det oftast på att det är dags för besättningsbyte men ibland kan det också vara för att ta skydd vid dåligt väder.