Sjukvårdschefen: ”Oklart när IVA-platserna kommer att stänga”

Oskarshamn Artikeln publicerades
Hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist är den som nu har i uppdrag att genomföra förändringen av IVA i Oskarshamn.
Foto: Tomas Löwemo
Hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist är den som nu har i uppdrag att genomföra förändringen av IVA i Oskarshamn.

På torsdagskvällen klubbades beslutet igenom att intensivvårdsplatserna på Oskarshamns sjukhus tas bort. Nu tar planeringsarbetet vid för att kunna hantera den nya verkligheten.

Planeringsarbetet kommer att påbörjas nästa vecka.

– Och innan det finns en tydlig plan kommer verksamheten att fortsätta som vanligt, men tanken är att vi ska ta fram en plan så snart som möjligt, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

Med ”vi” menar Rosenqvist alla berörda, i första hand Oskarshamns sjukhus, men även sjukhusen i Västervik och Kalmar samt de närmast berörda enheterna, ambulansen och medicinkliniken.

Därmed är det inte klart än när exakt de två intensivvårdsplatserna kommer att stänga.

– Det kan jag inte ge svar på idag.

Vad det gäller personalen på IVA i Oskarshamn så menar Roenqvist att alla kommer att få vara kvar.

– Det är ingen som förlorar sitt arbete eller som mot sin vilja kommer att bli placerad någon annanstans utan alla kommer ha möjlighet att stanna kvar.

En viktig del av det fortsatta arbete är också enligt Rosenqvist att kunna utveckla den kvarvarande delen, de två övervakningsplatserna, till en välfungerande övervakningsenhet

– Det är en väldigt viktig del i detta och vi har redan en tydlig tanke om hur en sådan ska se ut, men vi måste arbeta med en del detaljer kring det.

I det kompletterande beslutsunderlaget kring IVA i Oskarshamn uttalade sig IVA-chefen i Kalmar om hur en nedläggning av IVA-platserna i Oskarshamn kommer leda till att de kvarvarande IVA-platserna i länet kommer vara fullbelagda oftare, men att det är något man tror sig kunna hantera.

Johan Rosenqvist berättar hur man resonerar.

– IVA-platserna är alltid ett begränsat antal och beläggningen kan variera väldigt mycket från tomt till fullt. Här hjälps alla IVA-avdelningar i landet åt. Vi har fått hjälp av IVA i både Norrköping, Linköping Växjö och Karlskrona, precis som vi har hjälpt dem ibland. Nu räknar vi med att det kommer bli fullbelagt något oftare, men det är inte särskilt ofta det sker ens idag så därför anser vi att det kommer gå att hantera.

Rosenqvist poängterar också att man kommer kunna planera verksamheten på sjukhusen i Kalmar och Västervik lite annorlunda nu när man vet att man har ett lite större uppdrag.

– Exempelvis får man börja planera så att planerade operationer, där man vet att det kommer behövas intensivvård efteråt, inte ligger så nära varandra i kalendern.