"Ska minska trycket på sjukhuset"

Oskarshamn Artikeln publicerades
Omstruktureringarna på Oskarshamns sjukhus ska minska trycket på medicinavdelningen.
Foto: Per Hammenvik
Omstruktureringarna på Oskarshamns sjukhus ska minska trycket på medicinavdelningen.

Efter KD och M:s kritik väljer Landstingsrådet att berätta om varför de valt att dra in platserna.

Landstingsrådet Christer Jonsson (C) berättar att beslutet att dra in vårdplatser har gjorts på initiativ av sjukhuset.

– Det här är sjukhuset med sjukhuschef och företrädare för medarbetare som kommit till slutsatsen att vi behöver ta ett nytt grepp om vårdplatserna och bemanningssituationen inför hösten och skaffa oss förutsättningar för att bedriva ett bra arbete och minska behovet av hyrsjuksköterskor. Neddragningarna ska ske samtidigt som man öppnar fyra nya extraplatserna i sommar.

– Så det innebär ju att om man som medborgare kommer till sjukhuset och ska till medicinkliniken men man är lite osäker på om man verkligen behöver bli inlagd kan man stanna på de en av de här fyra platserna i ett dygn och bli observerad och få omsorg men man behöver inte bli inlagd så det är smidigt att åka hem igen. Man bedömer att genom dem fyra platserna så kan man tydligt minska trycket på medicinavdelningen, säger Christer Jonsson

Under hösten kommer det senare ske en utvärdering över om indragningarna och de nya platserna har fungerat.

– Då kan vi utvärdera om våra vårdplatser räcker till och får våra patienter ett bra omhändertagande. Det är viktigt att komma ihåg att Oskarshamns sjukhus i relation till sitt befolkningsunderlag har haft fler vårdplatser än Kalmar och Västervik har så det är inte omöjligt att tro att det här skulle kunna funka.