Ska titta på lösningar för trafiksituationen vid förskola

Oskarshamn Artikeln publicerades
Emelie Liljegren, Fredrika Karlsson, Pernilla Runsten och 
Anna Karlsson är några av föräldrarna som reagerat på den otrygga trafiksituationen utanför Sidensvansens förskola.
Foto: Ida Svensson
Emelie Liljegren, Fredrika Karlsson, Pernilla Runsten och Anna Karlsson är några av föräldrarna som reagerat på den otrygga trafiksituationen utanför Sidensvansens förskola.

En trafikmätning har genomförts utanför Sidensvansens förskola. Nästa steg för kommunen är att titta på vad som är bästa sättet att få ner hastigheten och förbättra trafiksituationen.

I onsdagstidningen skrev vi om föräldrar som är oroliga för sina barn vid lämning och hämtning vid Sidensvansens förskola. Bilarna kör snabbt på vägen och det finns inget hinder som gör att de måste sakta ner. En namninsamling har startat och på torsdagseftermiddagen hade 70 personer skrivit på listan på nätet.

Tekniska kontoret har frågan på sitt bord. En trafikmätning har nyligen genomförts för att se hur många bilar som kör på vägen och hur fort de kör.

– Det görs alltid en sådan på alla områden där någon har en synpunkt eller ett önskemål, säger Yvonne Bergvall (S) ordförande i tekniska nämnden.

Hon har inte fått någon rapport än vad mätningen visade.

Nu ska en utredning genomföras för att komma fram till en lösning.

– Det är slutet av året och vi har begränsade resurser i budgeten men vi hoppas att vi kan ta av det vi har kvar för oförutsedda utgifter, säger Yvonne Bergvall.

Föräldrarna efterfrågar en tillfällig lösning i väntan på en permanent.

– Vid några tillfällen har vi lagt ut flyttbara farthinder. Det gjorde vi på vägen ut till Havslätts camping under sommarmånaderna. Det kan vara en lösning under tiden. Flyttbara trafikmärken som blinkar brukar också ha god effekt initialt.

Varför gjordes inget åt trafiksituationen när förskolan byggdes om?

– Det gjordes inte fullt ut. En trafikingenjör gav ett positivt besked för byggnationen och breddningen av vägen. Vi kanske skulle ha tagit det en vända till, säger Yvonne Bergvall.

Utredningen ska titta på hur många bilar som kör på vägen, hur fort de kör och hur många barn som går på förskolan.

– Den ska komma fram till vad som ger bäst effekt för att få ner hastigheterna. Det ligger också ett stort ansvar på föräldrarna att vara rädda om sina barn.

Föräldrarna önskar att hastighetsgränsen ska vara 30 km/h förbi förskolan.

– 30 eller 40 gör inte så stor skillnad om olyckan är framme, det blir katastrof ändå. Men det kan ha ett signalvärde att ha en lägre hastighet, säger Yvonne Bergvall.

Oskarshamn följer de nationella riktlinjerna om hastigheter. I centrum och villaområden är det alltid 40 km/h. På vägarna ut från stan där det inte finns bostäder precis vid vägen är det 60 km/h som gäller.

– Vi kan välja att ha 30km/h, säger Yvonne Bergvall.