Ska yttra sig om diskutabel ledning

Oskarshamn Artikeln publicerades
Oskarshamns kommun vill se en marksnål och miljövänlig ny kraftledning.
Foto:MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN/TT
Oskarshamns kommun vill se en marksnål och miljövänlig ny kraftledning.

Samarbetet för att förhindra en luftburen kraftledning från Ekhyddan i Oskarshamn ner till Hemsjö i Olofström fortsätter.

Under måndagen träffades involverade parter i Tingsryd för att diskutera ett remissyttrande till Energimarknadsinspektionen.

Utvecklingschef Lars Ljung representerade Oskarshamns kommun på mötet. Förutom berörda kommuner fanns LRF och Södra skogsägarna representerade.

Oskarshamns kommun har hittills inte varit särskilt högljudda i debatten om den nya kraftledningen. Mycket på grund av OKG och sitt nationella energiintresse.

– Men vi kommer i vårt remissyttrande att förespråka en marksnål och miljövänlig teknik, säger Lars Ljung.

Det är framför allt i den södra länsdelen som känslorna har varit upprörda.

– Där finns det väldigt mycket markägare och man är rädd för vilka konsekvenser en luftburen kraftledning kan leda till. Staten ersätter varje markägare för intrång, men det är en engångsersättning medan intrånget kommer vara över lång tid, berättar Ljung.

Kravet är att remissvaren är inskickade den 16 mars, men kommunerna kommer att begära förlängd remisstid till den 30 april.

– LRF och Södra lär också förlänga. Det handlar helt enkelt om att får mer tid på att formulera ett svar och att även skapa opinionsbildning.

Svenska Kraftnät har själva avfärdat nedgrävd växelström som alternativ på grund av den bristfälliga driftsäkerheten och att man även på korta sträckor ser en stor risk för att fel eller störningar ska uppstå, samt att möjligheterna att snabbt åtgärda fel och störningar kommer begränsas.

– Sen tror jag det är en fråga om kostnad också. En nedgrävd kraftledning är fem gånger dyrare än en luftburen. Man kan också fundera på hur Svenska Kraftnät hade tänkt om det hade funnits fler intressen än bara markägarens att ta hänsyn till.