Skapar en levande landsbygd tillsammans

Kristdala Artikeln publicerades
Så här på vintern är hamncaféet stängt i Påskallavik men invånarna skulle gärna vilja ha ett kafé eller en pub som är öppen året runt.
Foto: Mohammad Abdulrahim
Så här på vintern är hamncaféet stängt i Påskallavik men invånarna skulle gärna vilja ha ett kafé eller en pub som är öppen året runt.

Cykelstig till badplatsen, bättre busskommunikationer och ett café som är öppet året runt. Det är några av sakerna som invånarna på landsbygden tycker är allra viktigast att prioritera.

Hela Sverige Oskarshamn bjöd nyligen in invånare i Misterhult, Figeholm, Fårbo, Kristdala, Bockara, Möckhult och Påskallavik till att svara på en minienkät. I den skulle de prioritera vilka aktiviteter de tycker är viktigast att genomföra på just deras ort. De fick en månad på sig att skicka in sina önskemål.

– Vi fick in 331 svar, det tycker jag är en väldigt bra svarsfrekvens, säger Annicka Gunnarsson, ordförande i Hela Sverige ska leva Oskarshamn.

Allra flitigast var invånarna i Påskallavik, där svarade 117 personer på enkäten.

I flera år har Kristdalabygden arbetat med sin lokala utvecklingsplan och det har verkligen gett resultat. Under 2017 och början av 2018 fick kommunens andra orter chans att göra en egen plan. Men att prioritera vad som ska göras först är inte så lätt. Det var så idén om en enkät kom till.

Flera av punkterna är redan i rullning på de olika orterna medan andra har större hinder på vägen för att de ska gå att förverkliga.

I Påskallavik hamnade året-runt-öppet kafé och pub högst upp på listan, det önskade hälften av alla som svarade.

– Det kanske en entreprenör eller ett nystartsföretag engagera sig i. Nu vet de att det finns ett underlag för det, säger Annicka Gunnarsson.

I Bockara är det en cykelväg från Utebyn till Bengtskälla som prioriteras högt, ett önskemål som de kämpat för länge. Med på topp tre finns också en dagligvaruhandel eller en servicepunkt av något slag.

En förstudie om just det är på gång. Den ingår i ett lokalt utvecklingsprojekt för Kristdalabygden och Bockarabygden. Det är ett samarbete med Astrid Lindgrens Hembygd och Studieförbundet Vuxenskolan.

– Vi ska göra en förstudie för att se om det finns förutsättningar för en automatisk butik som är obemannad, säger Annicka Gunnarsson.

En sådan kan ha mellan 400 och 500 varor och vara öppen exempelvis mellan 06.00 på morgonen och kl 23 på kvällen. Den som vill handla kan logga in med sitt betalkort eller sitt bank-ID. Butiken är kameraövervakad.

– Det går att skapa möjligheter på olika sätt.

Det finns många bra exempel runt om i landet. I en ort utanför Nyköping har de byggt ett kylrum. En gång i veckan kommer en stor mataffär och levererar matkassar som invånarna beställt i förväg och kan hämta i kylrummet.

– Det finns många alternativ för en levande landsbygd.

I lilla Möckhult vill invånarna gärna ha en aktivitetspark i anslutning till byahuset. En lekplats med saker som passar både yngre och äldre barn.

– Det bor många barn i Möckhult och många har barnbarn som kommer och hälsar på.

Det kan bli verklighet. Några möten har hållits hittills och nästa steg är att söka pengar.

På flera orter är bättre busskommunikation med i prioriteringslistan. I Misterhults saknas bussar som kan ta invånarna ut till E22. Dock finns det närtrafik som inte är så flitigt använt.

– Det får kanske bli ett samlat möte med KLT om vad vi kan göra runt om i kommunen, säger Annicka Gunnarsson.

Under våren kommer bygderåd hållas i alla orter, till dem är alla välkomna, företag, föreningar och privatpersoner som tillsammans vill jobba med lokal utveckling. Där kommer svaren på enkäterna att diskuteras.

– Vi vill inspirera till lokal utveckling.

I Kristdala har satsningen gett effekt. Det märks på många olika sätt.

– Företag och föreningar jobbar tillsammans med kommunen. Det är när man jobbar tillsammans som det går att växla upp. Att hjälpas åt att utveckla bygden ger bäst resultat.

I Kristdalabygden har över 11 miljoner kronor investerats mellan 2014-2018. Det finns stora möjligheter att söka finansiellt stöd till projekt på landsbygden. Då är det lättare att förverkliga drömmar.

Fakta

Topp tre på alla orter

Här är aktiviteterna som fick flest röster på varje ort

Kristdala (76 svar)

1. Cykelstig till Råsvik 57,9 procent

2. Fibernätverk på landsbygden 53,9 procent

3. Självservice-ÅVC 51,3 procent

Fårbo/Figeholm (48 svar)

1. Busskommunikationer 72,9 procent

2. Bibehålla servicen i Fårbo 52,1 procent

3. Distriktssköterska/Hälsocentral 50 procent

Påskallavik (117 svar)

1. Pub & café året runt 50,4 procent

2. Säkrare avfart från E22 södra 47 procent

3. Busskommunikationer – genom samhället 45,3 procent

Misterhult (44 svar)

1. Busskommunikationer 72,7 procent

2. Dagligvaruhandel/Servicepunkt 68,2 procent

3. Kommunalhuset 68,2 procent

Möckhult (17 svar)

1. Aktivitetspark vid byahuset 76,5 procent

2. Förbättrad mobiltäckning 58,8 procent

3. Upprustning av byahuset / Gatubelysning i vissa delar av byn 52,9 procent

Bockara (29 svar)

Gång- och cykelbana från Utebyn till Bengtskälla 55,2 procent

Dagligvaruhandel/café/servicepunkt / Belysning på motionsspåret 34,5 procent

Aktivitetsyta på skolgården / Förbättrad mobiltäckning 31 procent

331 personer svarade på minienkäten.

Visa mer...
En cykelstig till den populära badplatsen Råssvik utanför Kristdala ligger högt på listan.
Foto: Jimmy Larsson
En cykelstig till den populära badplatsen Råssvik utanför Kristdala ligger högt på listan.

 

Annicka Gunnarsson, ordförande för Hela Sverige Oskarshamn vet hur mycket det kan betyda när alla jobbar tillsammans.
Foto: Alice Göransson
Annicka Gunnarsson, ordförande för Hela Sverige Oskarshamn vet hur mycket det kan betyda när alla jobbar tillsammans.
Bättre busskommunikationer är ett önskemål som prioriteras högt på flera orter.
Foto: Lotta Zaar
Bättre busskommunikationer är ett önskemål som prioriteras högt på flera orter.