Skarpa beslut om besparingar tas först i juni

Oskarshamn Artikeln publicerades
Nu ska konsekvensbeskrivningar göras av punkterna i handlingsplanen innan nämnden tar de första besluten i juni.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Nu ska konsekvensbeskrivningar göras av punkterna i handlingsplanen innan nämnden tar de första besluten i juni.

Nu ska konsekvensbeskrivningar göras av förslagen i handlingsplanen som ska spara 11 miljoner kronor inom bildningsförvaltningen. I juni tas de första besluten.

När bildningsnämnden träffades i måndags valde Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet att låta handlingsplanen går vidare till nästa steg.

Centerpartiet lämnade in en protokollsanteckning där de efterfrågade ordentliga konsekvensbeskrivningar, särskilt på punkterna om förminskning av föreningsbidragen, öppna förskolan och sänkning av elevpengen.

– Det är ingen kritik mot förvaltningen, det har inte funnits tid att göra konsekvensbeskrivningar, säger Magnus Larsson (C)

– Vi har inte mäktat med att fullt ut konsekvensbeskriva vad det skulle kunna innebära, det finns helt klart ett arbete kvar att göra, säger Lotta Lindgren, bildningschef.

– När det gäller exempelvis öppna förskolan är det nämnden som fattar beslut om budgeten men hur pengarna används är det förskolechefen som bestämmer. Det är två steg, säger Anton Sejnehed (S) ordförande i bildningsnämnden.

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna valde att inte delta i beslutet om handlingsplanen. Liberalerna har ingen representant i bildningsnämnden.

– Vi väljer att inte delta i beslutet då det är socialdemokraternas och moderaternas budget som har vunnit i kommunfullmäktige och med utgångspunkt från detta är det också rimligt att dessa båda partier tar fullt ansvar för neddragningarna, säger gruppledare Michael Erlandsson (SD) i ett pressmeddelande.

Nu fortsätter arbetet.

– Det är fortfarande bara en handlingsplan som vi har godkänt nu. Vi har gett ett antal uppdrag till förvaltningen att jobba vidare med. I juni månad kommer vi besluta om att verkställa några av punkterna utifrån konsekvensbeskrivningarna, säger Anton Sejnehed (S).

Inga direkta åtgärder kommer göras än.