SKB har fått en deadline – ska lämna in material i januari

Oskarshamn/Forsmark Artikeln publicerades
Foto: Jimmy Larsson

SKB har nu fått en deadline av regeringen. Senast den 7 januari 2019 ska bolaget komplettera sin slutförvarsansökan.

I början av året lämnade mark- och miljödomstolen sitt yttrande till regeringen kring slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark. Yttrandet blev ett rejält bakslag för Svensk kärnbränslehantering, SKB. Domstolen kunde inte godkänna SKB:s metod på grund av osäkerheter kring kopparkapslarnas förmåga att innesluta kärnavfallet på lång sikt. Enligt domstolen behövs ytterligare underlag om kapseln för att slutförvaret ska kunna tillåtas.

Nu har SKB fått besked från regeringskansliet om den fortsatta tillståndsprocessen. Senast den 7 januari 2019 ska SKB lämna in det nya underlaget till miljö- och energidepartementet, där frågan bereds inför ett beslut av regeringen.

– Det här ett steg som vi har väntat på och vi ser fram emot att lämna in materialet till regeringskansliet. I och med beskedet från departementet har vi också en tydlig tidplan för det fortsatta arbetet, säger SKB:s vd Eva Halldén.

– Frågorna som är i fokus för kompletteringsarbetet är inte nya för oss och vi har jobbat med dem i flera år. För några av dem pågår sedan en längre tid ett fördjupat arbete inför den säkerhetsredovisning som ska lämnas till Strålsäkerhetsmyndigheten i nästa steg. Vi har också initierat några ytterligare studier. Det handlar dels om labbstudier, dels om ytterligare beräkningsanalyser, säger Allan Hedin, säkerhetsanalytiker på SKB.