Skeppsbrokajen får gång- och cykelstråk

Oskarshamn Artikeln publicerades
Illustration av cykel- och promenadstråket.
Foto: Oskarshamns kommun
Illustration av cykel- och promenadstråket.

Ombyggnaden av Skeppsbrokajen påbörjas nästa år.

Ett förslag till utformning av kajen innehåller bland annat ett cykelstråk, ett gångstråk, en lång varierad planteringsyta och en större mötesplats i form av ett trädäck med bord, stolar och växter.

Illustration av mötesplatsen.
Foto: Oskarshamns kommun
Illustration av mötesplatsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har godkänt att ombyggnaden av kajen genomförs med start 2020. 1,5 miljoner kronor har avsatts till ombyggnaden i investeringsbudgeten. Dessutom har Boverket beviljat 1,5 miljoner i bidrag till projektet.

Innan det grönskande cykel- och promenadstråket byggs ska omfattande stabiliseringsåtgärder göras i kajkonstruktionen.