Skola gör anmälningar till Arbetsmiljöverket

Oskarshamn ,

En skola i Oskarshamns kommun har anmält tre händelser till Arbetsmiljöverket där en elev är involverad.

En anmälan gäller tillbud om fysiskt våld då eleven i stark affekt kastat stolar omkring sig. En annan gäller där eleven hotat att ta sitt och andras liv. Och en tredje anmälan gäller när eleven sprungit ut från skolan och ställt sig på en trafikerad väg. Där tvingades bilar bromsa och väja för att inte köra på eleven.