Skolledningen efter stryptaget: Ingen behöver känna sig orolig för att gå till skolan

Oskarshamn Artikeln publicerades
Sara Einarsson är trygg med hur skolan hanterat situationen när en elev tog strypgrepp på en pedagog.
Sara Einarsson är trygg med hur skolan hanterat situationen när en elev tog strypgrepp på en pedagog.

Polisanmälan om att en elev har tagit strypgrepp på en pedagog har skakat om Rödsleskolan. – Det här var en enstaka händelse, ett olycksfall i arbetet. Ingen behöver känna sig orolig för att gå till skolan, säger Sara Einarsson, grundskolans verksamhetschef.

Att det sker kränkningar i skolans värld, liksom på andra arbetsplatser, sticker inte Sara Einarsson under stol med. Det sker mellan elever, elever som kränker lärare liksom lärare som kränker elever.

– Vi har tyvärr olika former av kränkningar inom skolan men varje skola har en handlingsplan för hur det ska hanteras, säger hon.

I detta fall var händelsen så pass allvarlig att det blev en polisanmälan och en anmälan till arbetsmiljöverket. En elev tog ett stryptag på en pedagog.

– Vår utgångspunkt är att stötta individen, alla elever vill göra rätt för sig.

Kring varje elev finns ett nätverk bestående av mentorer och elevhälsa. Vid kränkningar inleds ett omfattande inre arbete för att stötta samtliga inblandade att bearbeta vad som hänt.

Det finns ett batteri av åtgärder som skolan kan ta till vid händelser. Konsekvensen för en elev kan bli allt från en varning, undervisning i annan grupp, eller på annan skola, till avstängning, med eller utan undervisning. I extremfall har skolan rätt att stänga av en elev helt från undervisning i upp till fem dagar för att hinna organisera om sig så eleven kan få den utbildning som den har rätt till enligt skollagen.

– Som skola får man inte stänga av en elev om det inte är fara för andras elevers trygghet, säger Einarsson.

Vilka åtgärder som satts in i detta fall vill inte grundskolans verksamhetschef Sara Einarsson kommentera.

– Det är för elevens skull som jag inte vill gå in på några detaljer. Vår upplevelse är att våra rutiner fungerat bra i detta fall, vi har endast behövt göra små justeringar i verksamheten. Just nu är vi trygga med det vi gjort.

I detta fall gjordes förutom polisanmälan en anmälan till arbetsmiljöverket som krävde att en utredning skulle göras.

– Arbetsmiljöverkets bedömning av vår utredning blir ett kvitto på om rutinerna fungerar som de ska.