Skolverket satsar på nyanlända

Oskarshamn Artikeln publicerades
Alla barn ska ha samma möjlighet att nå goda skolresultat tycker regeringen.
Foto: Johanna Eriksson
Alla barn ska ha samma möjlighet att nå goda skolresultat tycker regeringen.

I takt med att antalet nyanlända barn har ökat i Sverige ser regeringen ett behov av att sätta in extra resurser för att de ska nå de svenska skolmålen. Kommunen får särskilt bidrag för detta.

Oskarshamns kommun har fått i uppdrag att ta fram en nulägesanalys och åtgärdsplan för att se hur de bäst ska genomföra insatser för att stärka utbildningen för nyanlända barn och elever. Åtgärdsplanen ska vara klar senast den 15 november.

Bakgrunden är att Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra systematiska insatser för att både på kort och lång sikt nå högre skolresultat. Efter att nulägesanalys och åtgärdsplan är framtagen ska kommunen och Skolverket komma överens om hur insatserna ska utformas.

Skolverket har beslutat att tilldela Oskarshamns kommun 120 000 kronor förutsatt att regeringen avsätter pengar för ändamålet. Av dem ska 100 000 kronor gå till att skapa förutsättningar för att genomföra arbetet och 20 000 till ersättning för kostnader i samband med nätverkskonferenser.