Skyddsombud slår larm om sexuella trakasserier

Oskarshamn Artikeln publicerades

Arbetstagare trakasseras sexuellt på en industri i Oskarshamn. Nu agerar skyddsombudet.

I december slog skyddsombudet larm till företagsledningen att det förekom sexuella trakasserier. Saken var utredd i samarbete med företagshälsovård.

Nu i mars har skyddsombudet tröttnat på att invänta åtgärder från företagsledningen. Enligt skyddsombudet utvärderar ledningen situationen och hittills har den utvärderingen mynnat ut att det för tillfället fungerar bra på den berörda avdelningen.

Men det ger inte skyddsombudet mycket för. Åtminstone en arbetstagare mår mycket psykiskt dåligt av situationen och nu krävs snabbt agerande från ledningens sida.

Skyddsombudet har lämnat förslag på åtgärder. Det första är att omplacering så arbetsmiljön blir god på avdelningen. För det andra krävs att företaget skaffar sig rutiner och dokumentation hur det ska agera vid kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Och för det tredje att ledningen utbildas i vad arbetsmiljölagen innebär.

Agerar inte ledningen utifrån skyddsombudets förslag är nästa steg att koppla in Arbetsmiljöverket.