Skyfall kan ha fört med sig bakterier till Döderhultsbäcken

Oskarshamn Artikeln publicerades
Hundratals öringar hittades döda i Döderhultsbäcken i början av september.
Foto: Karl-Johan Öhlin
Hundratals öringar hittades döda i Döderhultsbäcken i början av september.

Provsvaren från Döderhultsbäcken och Applerumeån har nu analyserats. ”De ger ingen direkt tydlig bild av vad som kan ligga bakom den plötsliga fiskdöden”, säger kommunekolog Karl-Johan Öhlin som dock har en teori.

I början av september hittades flera hundra döda öringar i Döderhultsbäcken. Fiskarna hade stora mängder sediment i gälarna och uppspärrade munnar. Dödsorsaken tycktes ha varit syrebrist.

I bäcken observerades även ett tjockt brunt skum på ytan. Kommunekolog Karl-Johan Öhlin tog prover på skummet och vattnet för att undersöka vad som kan ha orsakat fiskdöden. Prover togs även i Applerumeån där det hade hittats ett 50-tal döda lakar.

Karl-Johan Öhlin har nu gått igenom provsvaren med hjälp av en kollega.

– De ger ingen direkt tydlig bild av vad som kan ligga bakom den plötsliga fiskdöden, säger han.

– I Döderhultsbäcken kan vi se att det finns gott om e-kolibakterier och intestinala enterokocker och detta skulle kunna ha att göra med att det lakats ur de intilliggande markerna i samband med de skyfall som kom sent i augusti. Om det beror på dåliga avlopp eller intilliggande åkermarker kan jag inte svara på.

I Applerumeån var dessa bakterier betydligt mindre förekommande. Samtidigt kunde man se att ph-värdet var lågt i Applerumeån – 5,5 jämfört med Döderhultsbäckens 7,2.

– Min slutsats, som bygger på kvalificerade gissningar, eftersom vi saknar data från vad som är ett ”normalläge”, är att regnen som kom förde med sig en puls av diverse ämnen som legat i den omkringliggande marken ett längre tag. Koncentrationen av dessa gjorde att det började skumma sig på ytan och den fisk som förmodligen försökte kippa efter mer syre i vattenytan sög då i sig delar av detta skum som oftast består av olika humusämnen, det vill säga organiskt material. Detta täppte till deras gälar med kvävning som följd, säger Karl-Johan Öhlin.

Han kommer nu att se över om det går att göra något åt de kantzoner som ligger längs med vattendragen.

– Längs Applerumeån är det visserligen mycket skogsmark så där finns inte så många diken eller potentiella avlopp att åtgärda, men stora delar av Döderhultsbäcken präglas av åkermark i anslutning till ån och dessutom flera bostadsområden.