Snöröjningen ger stort underskott

Oskarshamn Artikeln publicerades
Senare delen av vintern har varit snörik i Oskarshamn.
Foto:Mohammad Abdulrahim
Senare delen av vintern har varit snörik i Oskarshamn.

Tekniska nämnden har överskridit sin snöröjningsbudget med 1,5 miljoner kronor. Nämnden behöver dessutom sex miljoner extra till ombyggnaden av Åsaskolan.

Den snörika vintern har satt tydliga spår i tekniska nämndens snöröjningsbudget. Enligt den senaste prognosen kommer budgeten att överskridas med 1,5 miljoner kronor. Nämnden räknar dock med att få täckning för underskottet.

– Det är enda posten i budgeten där vi får ett ekonomiskt tillskott om vi går över budget, säger tekniska nämndens ordförande Yvonne Bergvall (S) och fortsätter:

– När det kommer så mycket snö får våra medarbetare gå upp klockan två på natten för att snöröja, och de får också jobba helger. Då drar kostnaderna iväg.

En annan budget som inte kommer att räcka är den för ombyggnaden av Åsaskolans B-hus, där individ- och familjeomsorgen ska flytta in. Efter att ombyggnaden varit ute på anbud står det klart att den anslagna budgeten på 15 miljoner kronor inte är tillräcklig för att genomföra projektet.

– Det kostar sex miljoner mer, säger Yvonne Bergvall som berättar att nämnden därför begär extra pengar av kommunstyrelsen.

Individ- och familjeomsorgen har i dag sin verksamhet på två platser i Oskarshamn, dels i Repslagarhuset, dels i Kristinebergs centrum.

Att budgeten för ombyggnaden inte räcker beror bland annat på att ytan som verksamheten kräver har utökats med cirka 15 procent från den ursprungliga planen, eftersom individ- och familjeomsorgens verksamhet har växt på senare år. Tidigare var tanken att endast plan 3, där det tidigare har varit boulehall, skulle användas, men nu kommer man även att använda ytor på plan 1.

Kristdemokraterna och Liberalerna valde att inte delta i beslutet om att äska mer pengar till ombyggnaden, eftersom de fick beslutsunderlaget bara 60 minuter innan sammanträdet skulle börja.