Socialdemokraterna ger vallöfte om elevhälsan

Oskarshamn Artikeln publicerades
Andreas Erlandsson (S), Thina Andersson (S) och Anton Sejnehed (S).
Foto: Alice Göransson
Andreas Erlandsson (S), Thina Andersson (S) och Anton Sejnehed (S).

Socialdemokraterna i Oskarshamn lovar en satsning på elevhälsan inför valet i höst. ”Att satsa på elevhälsan är en investering för framtiden”, säger ordförande Anton Sejnehed (S).

Oskarshamn

Enligt LUPP-enkäten som genomförs var tredje år i Kalmar län lider allt fler ungdomar av psykisk ohälsa – något som Socialdemokraterna i Oskarshamn vill göra något åt i fall de vinner valet i höst. Socialdemokraterna i Oskarshamn vill att elevhälsan i Oskarshamns kommun ska få mer resurser för att arbeta i förebyggande syfte för att minska den psykiska ohälsan. Med satsningen vill de bland annat att frågor kring barn och ungdomars psykiska mående ska ingå i elevhälsans screeningprogram.

– När man mäter och väger barnen och ser till att ryggen är rak tycker vi att det är lika viktigt att man även ser till att fråga hur de mår psykiskt, säger Socialdemokraterna i Oskarshamns ordförande Anton Sejnehed.

Partiet vill med satsningen även anställa flera kuratorer på skolorna i kommunen.

– På gymnasiet är snittet 630 elever per kurator och på grundskolan 550 elever per kurator. Vi vill minska antalet elever per kurator kraftigt så att eleverna lättare kan få en tid och så att kuratorerna kan lägga ner mer tid på varje enskild elev, säger Thina Andersson (S).

På riksnivå vill Socialdemokraterna tillsätta utredning om att ersätta kursbetyg med ämnesbetyg i gymnasieskolan.

– Det är många elever som upplever att de inte får ha en dålig dag i skolan om det är provtillfälle, för att betyg ibland baseras helt på provresultat. Vi vill att skolan istället ska mäta kunskaperna på andra vis under flera tillfällen så att ett enda prov inte ska vara avgörande för betyget, säger Anton Sejnehed.

Socialdemokraterna i Oskarshamn ser framför sig att satsningen kommer uppgå till minst 1,5 miljon kronor.

– Vi vill finansiera förslaget genom att omfördela pengarna från de centrala förvaltningarna som kommunstyrelsen ansvarar för. Verksamheterna fick i början av juni i uppdrag att minska sin budget med 5 miljoner kronor till nästa år. Förslag på vad som ska tas bort från de centrala förvaltningarna presenteras i augusti, men redan nu deklarerar vi att verksamhet motsvarande fem miljoner kronor ska tas bort. Dessa fem miljoner vill vi föra över till bildningsnämnden och socialnämnden.

– Att satsa på elevhälsan är en investering för framtiden, säger Anton Sejnehed.