Nämnd ber om pengar för äldreboende

Oskarshamn Artikeln publicerades
Hotell ett.
Hotell ett.

Socialnämnden går fortsatt back ekonomiskt. För att bekosta driften av det nya äldreboendet på fastigheten Koltrasten 2 har man därför begärt sju miljoner extra från budgetberedningen.

Hotell Ett på Hantverksgatan 17 ska som bekant omvandlas till ett äldreboende.

Under socialnämndens senaste sammanträde diskuterades finansieringen av projektet. Detta med anledning av att det planerade äldreboendets driftkostnader inte hade tagits med i förvaltningens budget, då man beslutade om den i juni. Därtill hade man inför mötet konstaterat att utrymmet för dessa kostnader för närvarande saknades i driftsbudgeten.

Uppskattningsvis räknar man med att driften av de 20 platserna som ska stå klara på Hantverksgatan 17 kommer att kosta socialförvaltningen 7,1 miljoner, en summa som sedermera kommer att uppgå till 38 miljoner när de resterande 30 platserna står färdiga 2020.

Eftersom nu socialförvaltningens budget är hård ansträngd - prognosen är förvaltningen kommer att gått back med 400 000 vid årets slut - har det heller inte varit möjligt att spara in på utgifter på befintlig verksamhet för att finansiera äldreboendet.

Således beslutade man vid sammanträdet att äska om de nödvändiga kostnaderna, varför ärendet har nu har lämnats över till budgetberedningen.

Förutom de 50 platserna som kommer att stå färdiga på Hantverksgatan 17 inom två, tre år kommer, enligt socialnämndens sekreterare Monica Karlsson, 38 nya platser att tillkomma på Solbacka inom samma tidsrymd. Om detta kommer att vara nog för att möta behovet att boenden för äldre i Oskarshamn menar hon dock att tiden får utvisa.

– Behovet ökar ju och minskar. Den här sommaren har till exempel varit svår för de äldre, och nu är således kön till boendena kortare än för ett tag sedan. Nu rör det sig om ungefär 20 personer som står i kö, säger Monica Karlsson.