Sommarskola med språkfokus

Oskarshamn Artikeln publicerades
Anders Englund hjälper Sajed Husseini med en uppgift i svenska.
Foto: Amanda Ekblad
Anders Englund hjälper Sajed Husseini med en uppgift i svenska.

På Oscarsgymnasiet så har elever fått delta i sommarskola i tre veckors tid. Fokuset har varit på svenska och språk men även andra ämnen har eleverna kunnat läsa upp.

Mohamed Ghannoum och Sajed Husseini är två av de elever som deltog i sommarskolan i år. De har valt att delta i sommarskolan främst för att lära sig bättre svenska och engelska.

– Vi går det för att få bättre betyg, säger Mohamed Ghannoum.

Mohamed Ghannoum berättar att de under fredagen studerar läsförståelse.

– Det har varit en bra sommarskola, säger Mohamed Ghannoum.

Rahma Khorsheed och Rand Majdlawe deltar också i sommarskolan för första gången.

– Vi gör det för att vi vill lära oss mer svenska och nya saker, säger Rahma Khorsheed.

Mohammed Alaidy, Rand Majdlawe och Rahma Khorsheed har deltagit i sommarskolan.
Foto: Amanda Ekblad
Mohammed Alaidy, Rand Majdlawe och Rahma Khorsheed har deltagit i sommarskolan.

Rand Majdlawe berättar att de har haft jätteroligt och bra på sommarskolan.

– Vi vill ha längre sommarskola än tre veckor nästa år för vi lärde oss så många saker.

Rand Majdlawe berättar att det roligaste under veckorna har varit när de fick spela innebandy och besökte Kulturhuset.

På sommarskolan har de under fredagarna haft idrottslektioner för att kunna blanda upp det teoriska med lite praktiskt. Eleverna fick efter att de fått besöka Kulturhuset göra kollage av sina intryck från det och berätta om det inför klassen.

Fredrik Gerhardsson som är en av lärarna som undervisat eleverna under veckorna berättar att språket är en viktig del av undervisningen under sommarskolveckan.

– En bra förutsättning för en fortsatt skolgång är att i förstahand lära sig språket, säger Fredrik Gerhardsson.

Fredrik Gerhardsson undervisar på sommarskolan för tredje året i rad. Han berättar att det har varit ungefär 10 elever som deltagit och att en del av dem varit med hela perioden medan andra endast deltagit på de moment som de behövt klara.

Fredrik Gerhardsson berättar att de kan fokusera extra på eleverna eftersom det är små grupper.

– Att förstå vad eleverna behöver och vilka svårigheter som finns. Här finns det möjlighet att kanske gå igenom vissa moment enskilt med eleven.