Stefan: ”I rätten väger mina ord mycket, men inte hos försäkringsbolaget”

Oskarshamn Artikeln publicerades
Stefan Lundqvist ersätts bara en fjärdedel ekonomiskt för den misshandel som drabbade honom för två år sedan och som bland annat orsakade att han fick sina framtänder avslagna. Stefan provocerade fram misshandeln menar försäkringsbolaget.
Foto: Andreas Bendroth
Stefan Lundqvist ersätts bara en fjärdedel ekonomiskt för den misshandel som drabbade honom för två år sedan och som bland annat orsakade att han fick sina framtänder avslagna. Stefan provocerade fram misshandeln menar försäkringsbolaget.

Stefan Lundqvist fick flera av sina tänder förstörda i samband med en misshandel för två år sedan. Trots det fick han bara ut en fjärdedel på försäkringen. Försäkringsbolaget menar att han har uppträtt provocerande och utsatt sig för en risk.

– Det är rätt förnedrande. Man bryter ett näsben och får sina tänder sönderslagna och så är det som att det är jag som har gjort fel.

Den 29 april 2017, en lördagseftermiddag, utsattes Stefan Lundqvist i Oskarshamn för en misshandel. Han bodde då i Södra Vi utanför Vimmerby och var och hälsade på sin granne.

Grannen hade några kompisar hemma hos sig, Stefans nu dömda gärningsman, vi kan kalla honom David, och hans flickvän.

Stefan hade druckit några öl tillsammans med de andra vid köksbordet när ämnet kvinnomisshandel kom upp. Stefan visste sedan tidigare att Davids flickvän hade blivit slagen av David. Stefan sa att det inte var acceptabelt att någon slog sin kvinna och då blev David förbannad. Han frågade Stefan om de skulle gå ut och slåss. Stefan sa nej och undrade om de inte istället skulle byta samtalsämne. Det var dock inte David särskilt sugen på som ställde sig upp från sin stol och drog till Stefan med högern så att både stolen och Stefan flög baklänges.

– I nästa stund var jag medvetslös, berättar Stefan när vi träffar honom i hans egna kök i Oskarshamn två år senare.

Det har då bara gått drygt en månad sedan domen föll där Stefans gärningsman, förutom misshandeln mot honom, dömdes för misshandel på flickvännen, samt tre andra brott, grov olovlig körning, olaga hot och ringa narkotikabrott, till sex månaders fängelse.

Rättvisa skipad? Ja, kanske rent juridiskt, men inte ekonomiskt, om du frågar Stefan som just nu för en kamp mot sitt försäkringsbolag, Länsförsäkringar Kalmar län.

”När blev det provocerande att inte vilja slåss?”

De har hittills vägrat ge honom full ersättning via överfallsskyddet. Överfallsskyddet ingår i hemförsäkringen och ersätter ofta det juridiska skadestånd som du har rätt till vid en misshandel eller liknande. Enligt försäkringsbolaget har Stefan rätt till ett schablonbelopp på 8 000 kronor för det han har blivit utsatt för, men utifrån "omständigheter vid tillfället för misshandeln” har man gjort en nedsättning med hela 75 procent. Försäkringsbolaget menar att han har provocerat fram misshandeln.

– Jag fattar inte. Jag backar ju, jag säger till honom att jag inte vill bråka. Jag kliver inte upp ur stolen ens. När blev det provocerande att inte vilja slåss?

I försäkringsbolagets bedömning väger man även in att Stefan var under alkoholpåverkan.

– Men jag var inte full. Jag hade druckit 3-4 33 centiliters öl. Det blir man inte full på.

Enligt länsförsäkringar bygger man sitt beslut på andras vittnesuppgifter. Vittnesuppgifter som i tingsrättens dom inte vägde särskilt tungt.

– Vi pratar om tablettmissbrukare och alkoholister som var betydligt mer påverkade än jag. De är kompisar som umgås och känner varandra. Jag var inbjuden utan att egentligen känna någon av dem, säger Stefan som tycker det är konstigt att tingsrätten och försäkringsbolaget kan bedöma så olika.

­– I rätten väger mina ord mycket, men inte hos försäkringsbolaget. Jag blir så ledsen. Var har vi rättvisan?

Bild från polisens förundersökning. Stefans framtänder är inte helt av, men enligt patientjournalen lösa och avslagna i skärytan, alltså den del av framtänderna som används till att bita med.
Foto: Andreas Bendroth
Bild från polisens förundersökning. Stefans framtänder är inte helt av, men enligt patientjournalen lösa och avslagna i skärytan, alltså den del av framtänderna som används till att bita med.

I schablonbeloppet på 8 000 kronor räknas inte de tandläkarkostnader på omkring 15 000 kronor som Stefan behövt betala för de omfattande tandskador som misshandeln orsakade, bland annat fick Stefan sina båda framtänder avslagna. De kostnaderna ersätts separat, men försäkringsbolagets bedömning följer med även där. Och då har Stefan inte ens begärt ersättning för alla tandläkarkostnader.

– Totalt blir det runt 14 000 kronor som jag får stå för själv.

Stefan suckar.

– Det är rätt förnedrande. Man bryter ett näsben och får sina tänder sönderslagna och så är det som att försäkringsbolaget anser att det är jag som har gjort fel.

Stefan har sedan beskedet från länsförsäkringar begärt omprövning och fått en förändrad nedsättning från 75 procent till 50 procent. Men Stefan är inte nöjd.

– Egentligen handlar det inte om pengarna. 75 eller 50 procent det kvittar. Det handlar om rättvisa. Varför jag som brottsoffer ska straffas?

Stefan planerar nu att ta ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som har en särskild avdelning för försäkringsfrågor.

Fakta

Överfallsskyddet

Blir du misshandlad eller överfallen på något annat sätt har du rätt att få skadestånd från gärningsmannen. Överfallsskyddet ingår i hemförsäkringen och ersätter ofta det juridiska skadestånd som du har rätt till. Vanligt är till exempel 8 000 kronor för en misshandel. Får du inte full ersättning från överfallsskyddet kan du vända dig till Brottsoffermyndigheten. Vanliga undantag är att hemförsäkringen inte gäller för misshandel inom familjen eller om du själv har framkallat misshandeln. I Stefans fall menar Länsförsäkringar Kalmar län att han har brutit mot ett av deras försäkringsvillkor som handlar om att agera så att du undviker att utsätta dig för risken att skadas. I villkoret tas det upp exempel som att...

själv tillgripa våld eller hot om våld.

ge dig in i situationer där bråk uppstått eller hotar att uppstå.

uppträda provocerande i tal eller handling.

Visa mer...