Stort intresse för släckmetod utvecklad i Oskarshamn

Oskarshamn Artikeln publicerades

Räddningstjänsten i Oskarshamn har utvecklat en metod för att släcka bränder i gas- och elfordon. Metoden har väckt stort intresse hos andra räddningstjänster.

För två år sedan åkte fyra brandmän från Oskarshamn till Frankrike för att inom ramen för ett EU-projekt studera hur den franska räddningstjänsten släcker bränder i fordon med så kallade alternativa drivmedel, det vill säga gas- och elfordon.

Två av brandmännen, Martin Arvidsson och Johannes Strömberg, vidareutvecklade sedan den franska metoden för sådana räddningsinsatser.

– Vi gjorde en egen version av det franska materialet som passar för svenska förhållanden, säger Martin Arvidsson.

Brandmännen fick öva på en släcka en brand i en gasdriven bil.
Foto: Mohammad Abdulrahim
Brandmännen fick öva på en släcka en brand i en gasdriven bil.

Metoden som utvecklats i Oskarshamn har väckt stort intresse, både i och utanför länet. Martin Arvidsson och Johannes Strömberg har bland annat besökt Halmstad, Nybro och Mönsterås för att berätta om sitt arbete.

Under onsdagen var brandmän från Örebro, Köping, Karlskoga och Kristinehamn i Oskarshamn för att utbildas i metoden.

– Det finns ingen anledning att uppfinna hjulet igen. Vi försöker åka runt i stället och lära av varandra, säger Anders Svedlund, insatsledare på Västra Mälardalens räddningstjänst i Köping.

Brandmän från Örebro, Köping, Karlskoga och Kristinehamn utbildades i Oskarshamn.
Brandmän från Örebro, Köping, Karlskoga och Kristinehamn utbildades i Oskarshamn.

Han konstaterar att alternativa drivmedel blir allt vanligare.

– Det kommer mer och mer gasbilar och elbilar i olika modeller, så det gäller att vara rustad för nya utmaningar.

Även om det fortfarande finns relativt få gasfordon i Sverige är trenden tydlig, inte minst i offentlig sektor.

– De flesta bilar som kommunen kör går över till gas- och eldrift. KLT satsar på att hela flottan ska drivas fossilfritt och KSRR har liknande ambitioner, säger Johannes Strömberg.

Johannes Strömberg är en av brandmännen i Oskarshamn som har utvecklat den nya metoden.
Johannes Strömberg är en av brandmännen i Oskarshamn som har utvecklat den nya metoden.

En skillnad mellan den franska och den svenska metoden för att släcka bränder i den här typen av fordon är att man i Frankrike har minst fem brandmän och en styrkeledare i varje styrka, vilket har minskats ner till fyra brandmän och en styrkeledare för att passa svenska förhållanden. De fyra brandmännen är i sin tur uppdelade i två grupper.

– Den ena gruppen släcker bilen, den andra kyler gasflaskorna, säger Martin Arvidsson.

En brand i en gasbil innebär en större explosionsrisk jämfört med när det brinner i en bil med bensintank, vilket innebär att räddningstjänsten måste vara noga med säkerheten.

– Vid en vanlig bilbrand finns inte de här riskerna. Det är bara i sällsynta fall som explosioner sker, säger Martin Arvidsson.

Bränder i gasbilar ställer nya krav på räddningstjänstens arbete.
Bränder i gasbilar ställer nya krav på räddningstjänstens arbete.

En brand i en elbil innebär att man måste se upp för den giftiga röken som bildas.

Johannes Strömberg ser det som värdefullt att prata med andra räddningstjänster om risker och utbyta erfarenheter.

– Förr kanske vi utbytte erfarenheter med räddningstjänsten i grannkommunen i bästa fall, nu har vi en helt gränslös samverkan, säger han.