Styrmannen för berusad för att köra

Oskarshamn Artikeln publicerades
Lastfartyget Makassar Highway bogseras bort från Oskarshamn.
Foto: Roger Carlsson
Lastfartyget Makassar Highway bogseras bort från Oskarshamn.

Haverikommissionen har nu kommit med sitt utlåtande angående olyckan med Makassar Highway. Rapporten konstaterar att det var flera faktorer som bidrog till att olyckan inträffade, men den främsta anledningen var att styrmannen var berusad för att kunna styra fartyget.

Oskarshamn

Det var den 23 juli förra året som fartyget lastat med bilar, grundstötte utanför Valdemarsvik i Tjust skärgård, norr om Västervik. Inga personer skadades i olyckan, men utöver grundstötningen läckte också närmare 50 ton tjockolja ut från fartyget. Det i sin tur ledde till att förutom räddningsinsatsen som pågick under två veckor, ägnades också lång tid åt att sanera oljeskadade stränder då närmare 30 ton tjockolja togs upp. I samband med olyckan greps överstyrman, misstänkt för sjöfylleri, och han dömdes senare till villkorlig dom och böter på 3000 kronor.

Nu har Haverikommissionen kommit med sitt utlåtande angående vad som orsakade olyckan och man konstaterar att det var flera faktorer som bidrog till att olyckan inträffade. Bland annat att fartyget flera gånger avvek från inplanerad rutt, samt att reseplaneringen därefter inte uppdaterades. Överstyrman ska också ha varit ensam på bryggan när olyckan inträffade och kvällen innan hade han tillsammans med andra medlemmar ur besättningen druckit alkohol. Haverikommissionen konstaterar vidare i sin rapport, att den främsta orsaken till olyckan var att överstyrman som en följd av sitt alkoholintag, var för berusad för att kunna styra fartyget.

Berörda myndigheter och rederiet har efter olyckan vidtagit åtgärder, för att förhindra nya olyckor av den typ som drabbade Makassar Highway. Bland annat har rederiet infört rutiner kring befälsmöten. Utöver det rekommenderar också Haverikommissionen att Transportstyrelsen, Kustbevakningen och Sjöfartsverket gemensamt utvecklar en bättre samverkan med övriga aktörer för att förhindra liknande händelser.