Styrmannen försatt på fri fot

Kalmar/Oskarshamn Artikeln publicerades
Kammaråklagare Johan Henningsson menar att det finns få domar vad gäller sjöfylleri inom yrkestrafiken som han kan luta sig mot.
Foto:Simon Karlsson
Kammaråklagare Johan Henningsson menar att det finns få domar vad gäller sjöfylleri inom yrkestrafiken som han kan luta sig mot.

När rättegången mot de två ryska sjömännen avslutades beslutade tingsrätten att omedelbart försätta den 50-årige styrmannen på fri fot.

Styrmannen har erkänt grovt sjöfylleri, medgett att han förde fartyget under ett par timmars tid trots kraftig påverkan av alkohol, och vid onsdagens slutplädering yrkade åklagare Johan Heningsson att mannen bör dömas till tre månaders fängelse.

Heningsson konstaterade att det saknas praxis gällande lämpligt straff vid sjöfylleri inom yrkestrafiken. De flesta domar i Sverige gäller fritidsbåtar, och inte som i det här fallet ett 80 meters fartyg på 2000 ton.

– Jag anser att straffvärdet är betydligt högre nu.

Advokat Claes Möllersten tyckte precis tvärtom.

– En liten båt är på många sätt farligare. Den kan framföras snabbare, ofta i miljöer där risken för personskador är större än ute på öppet vatten.

I ett annat fall dömdes en person till en månads fängelse efter att rejält berusad ha kört en stor motorbåt in i en brygga där gott om människor var i rörelse. Två personer skadades. En mycket allvarligare händelse än Atlantics grundstötning, ansåg Möllersten.

– Det är uteslutet att min klient ska dömas till mer än två månaders fängelse. Och döms han till mellan en och två månader så har han redan suttit av det, och då ska han försättas på fri fot.

Så beslutades också av rätten under en kortare överläggning. Efter att ha suttit inlåst sedan grundstötningen den 23 september blev styrmannen åter en fri man i väntan på dom om en vecka.

Kaptenen fick finna sig i att återvända till häktet. Johan Henningsson vill se 37-åringen fälld för både grovt sjöfylleri och grov vårdslöshet i sjötrafik.

– Han har visat synnerligen bristande sjömanskap. Om det beror på att han har varit berusad eller sovande saknar egentligen betydelse.

Kaptenens uppgift om att han varit nykter under hela färden från Visby för att sedan vräka i sig whisky efter grundstötningen tyckte åklagaren kunde lämnas utan avseende. Men om rätten skulle godta den versionen uppstår en intressant juridisk fråga: Var går gränsen för sjöfylleri?

– Fartyget står stilla, på grund. Det är inte ankrat, inte förtöjt. Ett väderomslag kan påverka situationen så att det kommer loss. Skador kan påverka stabiliteten, det kan läcka. Är det fritt fram att hinka alkohol då?

Henningssons eget svar på den frågan är nej.

– Dricker man i det läget så gör man sig fortfarande skyldig till sjöfylleri.

För säkerhets skull la han till ett alternativyrkande där rätten istället kan välja att döma kaptenen för brott mot sjölagen, för att han i och med sin berusning kraftigt brustit i ansvaret som högste befäl ombord. Straffvärdet är detsamma.

– Sammantaget pratar vi om ungefär sex månader i fängelse.

Advokat Christoffer Järneström menade att alternativyrkandet var en helt ny gärningsbeskrivning, som inte omfattas av åtalet och därför borde avvisas av rätten. Och hans klient har förvisso orsakat olyckan, men brottsrubriceringen är allt för hård, tyckte Järneström.

– Det krävs mycket för att ett oaktsamhetsbrott ska rubriceras som grovt. Det måste nära nog vara ett uppsåtsbrott. Att överskatta sin förmåga att hålla sig vaken kan aldrig vara ett grovt brott.

Han var också av en annan åsikt än åklagaren om huruvida kaptenen gjort sig skyldig till sjöfylleri eller inte.

– Vi får godta hans uppgifter om att han drack först efter att Atlantic gått på grund, vilket betyder att han inte har framfört något fartyg under påverkan av alkohol. Då handlar det inte om sjöfylleri.

– Vår linje är att han bör tilldelas ett bötesstraff. Annars är det fängelse, som mer eller mindre är avtjänat i och med tiden i häktet.

Beslutet att kaptenen ska förbli i häktet indikerar att han troligtvis inte kommer undan så lindrigt.