Svårt att hjälpa alla med vatten och avlopp

Marsö Artikeln publicerades
Så här kan det se ut när nya vattenledningar läggs.
Foto: Staffan Lindbom
Så här kan det se ut när nya vattenledningar läggs.

Fastighetsägare på Marsö vill ansluta sig till det kommunala VA-nätet. Men kostnaderna är stora och underlaget är för litet.

Det är Marsö byalag som har ansökt om att få ansluta sig till kommunens vatten- och avloppsnät. Idag finns det 15 bebyggda fastigheter på ön, varav sex lantbruksenheter. Fem familjer är permanent bosatta på ön. Alla har enskilda brunnar och avlopp och har svårt att klara vattenförsörjningen.

Tekniska nämnden ser just nu över VA-planen som finns idag. I den finns inte Marsö med.

– Lagstiftningen säger att det ska vara samlad bebyggelse för att man ska ha en VA-anslutning. Enligt domslut ska det vara 20 till 30 fastigheter och det finns inte på Marsö, säger Yvonne Bergvall (S) ordförande i tekniska nämnden.

Att ansluta på öar kostar mycket och underlaget är inte tillräckligt stort.

Samtidigt är det över 30 fastigheter i Björnhult som är berörda av VA-planen och där finns istället en oro.

– En VA-anslutning kostar mellan 225 000 och 300 000 kronor och det är mycket pengar.

Den som bygger ute vid kusten kan få igen pengarna snabbt men det är svårare i inlandet där fastighetsvärdet är lägre.

– Det är dilemmat för oss i VA- utbyggnaden, Vi har de som inte vill bli anslutna men som ingår i planen och de som vill bli anslutna men som vi inte har möjlighet att ansluta.

Men inga beslut kommer att tas i Björnhult förrän en remissrunda på regeringsnivå är behandlad.

I Dragskär är det ett 100-tal fastigheter som ska anslutas till nätet och grävningarna pågår.

Även i norra delen av kommunen som i Koviksnäs och Adriansnäs finns många fastigheter som inte är anslutna.

– Kostnaderna för VA i norra kommunen skulle bli 150 miljoner kronor. Där tittar vi på andra lösningar som att rena saltvatten, säger Yvonne Bergvall.