Sverigedemokraterna besökte SKB

Östhammar/Oskarshamn Artikeln publicerades
SD-delegationen från Östhammars kommun som besökte Clab och Äspölaboratoriet var Erkki Pitkänen, Martin Wahlsten och Adam Bexell. Tvåa från vänster är Mattias Bäckström Johansson.
Foto: Privat
SD-delegationen från Östhammars kommun som besökte Clab och Äspölaboratoriet var Erkki Pitkänen, Martin Wahlsten och Adam Bexell. Tvåa från vänster är Mattias Bäckström Johansson.

Under fredagen besökte en delegation från Sverigedemokraterna i Östhammars kommun tillsammans med Mattias Bäckström Johansson både CLAB och Äspölaboratoriet.

Frågan är högst aktuell för Östhammars kommun där man inom den närmsta tiden kommer att tillfrågas av regeringen hur man ställer sig till SKB:s förslag om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. Nästa steg för regeringen är sedan att fatta beslut om tillstånd enligt kärntekniklagen respektive miljöbalken ska beviljas eller inte.

- Det är angeläget att göra besök på plats där forskningen har bedrivits för att få en så god bild som möjligt av den tilltänkta verksamheten och slutförvaret, särskilt med tanke på att det berör många generationer framåt, säger Martin Wahlsten gruppledare för Sverigedemokraterna i Östhammar.

- Det är angeläget att processen förs framåt kring slutförvaret, där man nu går in i en mer konkret fas. Men det är även viktigt att vi som en trovärdig kärnkraftsnation kan visa på att vi har ett system för att hantera avfallsfrågan, säger Mattias Bäckström Johansson, riksdagsledamot och energipolitisk talesperson.