Tillstånd krävs för tobaksförsäljning

Oskarshamn Artikeln publicerades
Tillstånden ska hjälpa till att hindra försäljningen av smuggeltobak.
Foto: Tullverket
Tillstånden ska hjälpa till att hindra försäljningen av smuggeltobak.

I samband med den nya tobakslagen kommer det att krävas tillstånd för att få sälja tobak.

Den nya lagen innebär också en förändring för de som är försäljare av tobak. Istället för att säljaren anmäler att man säljer tobak krävs det nu istället att kommunen ger ett tillstånd. Det innebär att både de som tidigare haft försäljning av tobak och de som vill starta en ny försäljning måste ansöka om att få tillstånd.

Syftet är att kunna kontrollera försäljningen av tobak och på så sätt hindra försäljning av smuggeltobak.

– Det gör ju att det blir lite mer kontrollerat och lite mer likt ett alkoholtillstånd. Man ska granska dem som säljer så att de är lämpliga ekonomisk och man kollar också deras brottsregister, säger Sofie Sandelius.