Två döms till fängelse för vapenbrott

Kristdala Artikeln publicerades

Vid en husrannsakan i Kristdala hittade polisen ett flertal skjutvapen som tagits från ett vapenskåp i Spånga utanför Stockholm. Nu har två män dömts till fängelse för vapenbrott.

Det var i början av februari som polisen gjorde husrannsakan i en fastighet i Kristdala. Där hittades tre kulgevär, ett hagelgevär, en revolver och en pistol som härrörde från vapenskåpet i Spånga. Ytterligare en revolver, en Smith & Wesson Magnum, hade tagits från vapenskåpet men saknades vid tillslaget.

I samband med tillslaget anhölls och häktades två män i 40-årsåldern och en kvinna i 50-årsåldern. De åtalades i slutet av februari för bland annat vapenbrott och stöld.

Nu har Kalmar tingsrätt meddelat sin dom i målet. En av männen döms till fängelse i ett år och två månader för grovt vapenbrott, häleri, skadegörelse, smuggling och ringa narkotikabrott. Den andre mannen döms till åtta månaders fängelse för vapenbrott och egenmäktigt förfarande. Kvinnan frikänns däremot helt från det hon åtalats för, vapenbrott och stöld.

Mannen som döms till det längsta fängelsestraffet är hemmahörande i Kristdala. Han har berättat att de två andra åtalade, som är bosatta i Stockholmstrakten, kom ner med vapnen till honom i Kristdala i september förra året. Han tog emot vapnen och förvarade dem för att kvinnans exsambo inte skulle ha tillgång till dem. Han gjorde det för att skydda bland andra kvinnan och mannen från exsambon.

Enligt tingsrätten är det utrett att samtliga sju vapen som funnits i vapenskåpet i Spånga flyttats till fastigheten i Kristdala. Den nu dömde mannen har erkänt att han tagit emot vapnen och förvarat dessa på sin fastighet. Han har också medgett att han sålt ett kikarsikte som tillhörde ett av vapnen samt att han sågat av kolven och förberett för att kapa av pipan på ett hagelgevär. Mannens erkännande får stöd av den övriga utredningen i målet.

Tingsrätten delar åklagarens bedömning att mannen ska dömas för grovt vapenbrott, särskilt med tanke på att han preparerat ett hagelgevär genom att såga av kolven och förbereda kapning av pipan. Mannen har uppgett att han gjorde det för att misskreditera kvinnans exsambo.

”Avsågade hagelgevär saknar legala användningsområden. Att på ett sådant sätt vidta åtgärder med vapnet är klart försvårande”, skriver Kalmar tingsrätt som även menar att ett av de andra vapnen, Magnumrevolvern, varit av särskilt farlig art.

Den andre mannen, som är hemmahörande i Stockholm, har erkänt att han flyttat vapnen, även om han inte var säker på att Magnumrevolvern var med. Uppgifterna stöds av den övriga utredningen.

Kvinnan har förnekat att hon varit delaktig i att flytta vapnen till Kristdala. Flera uppgifter talar mot hennes förnekande, men det räcker inte för att binda henne till brottet. Därför ogillas åtalet mot kvinnan.

En annan åtalspunkt som ogillas är den som gäller vapenskåpet. Enligt tingsrätten har det inte gått att utreda var vapenskåpet blivit av.