Intensivvårdsplatser försvinner från Oskarshamns sjukhus

Oskarshamn Artikeln publicerades
Birgitta Hjalmarsson, sjukhuschef och Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör presenterade förslaget om omorganiseringen.
Foto: Jimmy Larsson
Birgitta Hjalmarsson, sjukhuschef och Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör presenterade förslaget om omorganiseringen.

Två intensivvårdsplatser tas bort från Oskarshamns sjukhus. De två andra platserna ska bli en övervakningsenhet för personer som inte behöver intensivvård med respirator. Det är förslaget från sjukhusledningen.

Framtiden för intensivvårdsavdelningen, IVA, på Oskarshamns sjukhus har varit i blickfånget under en tid. Det har varit svårt att rekrytera sjuksköterskor som är utbildade inom intensivvård, samtidigt som beläggningen på de fyra platserna inte varit så hög de senaste åren.

Arbetsgrupper tillsattes för att titta på situationen vid intensivvårdsavdelningen och bedöma vad som kunde göras och vad konsekvenserna skulle bli. Vid en presskonferens på onsdagseftermiddagen presenterades utredningen.

– Den logiska konsekvensen blir att inte ha kvar enhetens två medicinska intensivvårdsplatser. Istället ska vi inrikta oss på patienter som har ett vårdbehov men som inte är i behov av respiratorvård, säger Birgitta Hjalmarsson, sjukhuschef vid Oskarshamn sjukhus.

Idag finns fyra platser på IVA, två av dem är övervakningsplatser och de ska vara kvar.

– Där kan vi ta emot patienter som behöver övervakning och stabilisering och i viss mån behandling, säger Birgitta Hjalmarsson.

Hon fortsätter:

– IVA-delen ska vi inte ha kvar men den andra delen ska vi ha kvar, den är viktigt.

– Det handlar inte om att stänga en avdelning, utan om att ta bort en viss del av verksamheten och utveckla den kvarvarande delen till en välfungerande övervakningsenhet, säger Johan Rosenqvist, hälso- och sjukhusdirektör.

Han menar att sjukhusets akutuppdrag inte förändras.

– Hjärtinfarktspatienter kommer få samma vård som innan och verksamheten för strokepatienter kommer finnas kvar.

Det som försvinner är riktig intensivvård där patienterna är i behov av respirator eller andra insatser på den nivån.

Redan idag transporteras patienter som bedöms vara i behov av mer än ett dygns intensivvård direkt till Västervik eller Kalmar. Med det nya förslaget ska alla patienter som behöver ren intensivvård skickas till något av de andra två sjukhuset i länet.

Många frågar har dykt upp under processen.

–  Vi har fått frågan om vi kommer att kunna ta hand om medicinpatienter och svaret är ja. Ortopedpatienter kommer kunna bli opererad i Oskarshamns precis som idag och kirurgpatienterna kommer vi kunna ta hand om precis som idag, säger Birgitta Hjalmarsson.

Under presskonferensen meddelande majoriteten att de kommer ställa sig bakom det som utredningen kommit fram till.

En fråga från politikens håll har varit hur ambulansen påverkas.

–  Merparten av patienterna som är i behov av respirator kommer i ambulans till sjukhuset, de är redan ett ambulansuppdrag idag. Det vi får göra är att ge lite andra körordrar om att köra direkt till Kalmar eller Västervik, säger Christer Jonsson (C), regionråd.

– Patientsäkerheten har varit vägledande för hela den här utredningen. Eftersom vi inte har kunnat täcka upp helt och hållet med egen personal utan fått ha mycket hyrbemanning i verksamheten kan det uppstå brister i den säkerheten, säger Pierre Edström (L), regionråd.

Både politikerna och sjukhusledningen lyfter fram att det inte handlar om en besparing och att många har fått vara med och ge sin syn på saken, personal, fackliga företrädare, chefer på olika nivåer och kommunen.

Utredningen har nu lämnats över till politiken som kommer ta ställning till förslaget vid regionfullmäktige som hålls den 31 januari.