Två män frisläppta efter häktningsförhandlingar

Oskarshamn ,

Två av de tre män som suttit anhållna misstänkta för grov misshandel och brott mot lagen om omskärelse av pojkar har försatts på fri fot.

Männen, som är i 30–55-årsåldern, anhölls i slutet av förra veckan för brott som ska ha begåtts i Oskarshamn den 27–28 april.

Under måndagseftermiddagen hölls häktningsförhandlingar vid Kalmar tingsrätt mot två av männen. Åklagaren hade begärt att männen skulle häktas på sannolika skäl misstänkta för två fall av grov misshandel. Rätten fann dock inte skäl att häkta männen utan försatte båda på fri fot.

En av de frisläppta männen är fortsatt misstänkt för två fall av medhjälp till misshandel. Den andre mannen är inte längre misstänkt.

Häktningsförhandlingen mot den tredje mannen hålls på tisdagsförmiddagen.

Enligt lagen om omskärelse av pojkar får omskärelse endast utföras av legitimerad läkare eller av den som har särskilt tillstånd att utföra omskärelse av pojkar. Annan person än legitimerad läkare får inte utföra omskärelse på pojkar som är äldre än två månader.

Ingreppet ska utföras med smärtlindring som ombesörjs av legitimerad läkare eller legitimerad sjuksköterska, under betryggande hygieniska förhållanden och med hänsyn till vad som är bäst för pojken.

Socialstyrelsen uppskattar att 2 000–3 000 omskärelser av pojkar görs i Sverige varje år, enligt Rikshandboken i barnhälsovård. De flesta omskärelser görs av religiösa eller kulturella skäl.

”Pojkar under två månader får omskäras av personer som fått särskilt tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg, men legitimerad sjuksköterska måste då ombesörja smärtlindring och god hygien”, skriver Rikshandboken i barnhälsovård.

”Ingreppet får inte utföras mot pojkens vilja. När det gäller små pojkar som inte kan uttrycka sin vilja får det göras om båda vårdnadshavarna fått information och lämnat medgivande. Om pojken bara har en vårdnadshavare räcker det med dennas medgivande.”