Unga och nyanlända ska få chansen att rusta upp sin egen bostad

Oskarshamn Artikeln publicerades

Bostadsbristen är stor. Svårast har unga och nyanlända att etablera sig på bostadsmarknaden. Det vill Pia Malmberg Kronvall råda bot på.

Pia Malmberg Kronvall
Foto: Roger Carlsson
Pia Malmberg Kronvall

Pia Malmberg Kronvall är projektledare för Brygga bostäder. Ett projekt som var tänkt att få fler att våga hyra ut en sommarstuga, gårdshus eller del av en bostad. Det har varit svårt att övertyga folk om att våga hyra ut men till hösten går arbetet in i en ny fas.

Då startar ett nytt projekt som länsstyrelsen beviljat 346 688 kronor till. Det går under namnen Förstudie byggande och/eller renovering av fastigheter för och av nyanlända i våra kommuner”

Redan nu har 70-75 bostäder hittats, med förbehåll att vissa kan sporadiskt användas som sommarstuga, där det inte finns någon skriven på fastigheten. . Ett krav som ställts på bostäderna som pekats ut som intressanta för renovering är att de finns i yttertätort och har nära till kommunikationer.

– I vissa fall är det ett kulturarv som står och förfaller, säger hon.

Med projektet vill de skapa sysselsättning för nyanlända och ungdomar samtidigt som de får slita för att få sig en bostad. De får renovera eller bygga sin egen bostad.

– Helst skulle vi vilja knyta projektet till någon skola. De kan pedagogiken så deltagarna lär sig och kanske hittar en yrkesutbildning de vill gå, säger Malmberg Kronvall.

Sedan finns det många frågetecken kring vad projektet ska landa i. Vem ska driva det och vara ansvarig. Vem ska äga fastigheterna - kommunen, privata ägare eller föreningar?

– Men det är därför vi gör en förstudie först innan vi drar igång någonting, säger hon.

Redan nu finns ett samarbete med Hela Sverige ska leva som vill få fler hus bebodda. Med bostadsbolagen EA Fastigheter, Kuststaden och Bolunden finns också avtal för att underlätta för kommunen när kommunplacerade nyanlända kommer. Totalt har Oskarshamns kommun fått åtagande av staten att ordna bostad åt 30 personer under 2018.

Från den 1 september till den 31 mars 2019 pågår förstudien.

– Det här ska inte bli någon flummig pappersprodukt utan verkligen bli bostäder åt unga och nyanlända, säger Pia Malmberg Kronvall.