Unga ska få större möjlighet att påverka

Oskarshamn Artikeln publicerades
Kommundirektör Rolf Persson ska hitta nya mötesplatser för unga och politiker.
Kommundirektör Rolf Persson ska hitta nya mötesplatser för unga och politiker.

Det behövs fler mötespunkter mellan kommunens ungdomar och förtroendevalda. Det har en ungdomsgrupp utrett och nu får kommundirektören i uppdrag att finna dessa platser.

I somras fick en grupp ungdomar som sommaruppgift att utreda hur Oskarshamns ungdomar kan bli mer delaktiga i kommunens utveckling. En av deras slutsatser var att det behövs fler mötesplatser då ungdomar generellt vill bli mer delaktiga. Nu ska kommundirektör Rolf Persson hitta nya former för dialog mellan unga och politiker.

Kommunens ungdomsråd påverkas inte av detta utan fortsätter sitt arbete.