Uniper: "En tung belastning för OKG"

Oskarshamn Artikeln publicerades
OKG.
Foto:Mattias Rubin
OKG.

Regeringens höjning av den årliga avgiften till kärnavfallsfonden innebär en tung belastning för OKG:s verksamhet. Det anser OKG:s huvudägare Uniper.

På torsdagen stod det klart att regeringen höjer de avgifter som kärnkraftsägarna ska betala till kärnavfallsfonden för perioden 2018–2020. Den genomsnittliga avgiften höjs från fyra till fem öre per kilowattimme producerad kärnkraftsel.

Enligt regeringen minskar avgiften för Forsmark, medan den ökar för Oskarshamn och Ringhals. Ökningen för Oskarshamn och Ringhals beror på att fyra reaktorer har avställts tidigare än planerat. Regeringen har tagit hänsyn till att livstiden för de återstående reaktorerna är förlängd och att kärnavfallsfonden får placera i aktier.

– Kärnkraften ska stå för sina egna kostnader och regeringens beslut om höjd kärnavfallsavgift gör det möjligt. De nya avgifterna innebär ytterligare ett steg för att minska statens risk i finansieringssystemet, säger miljöminister Karolina Skog (MP) i ett pressmeddelande.

    Enligt Uniper, som via dotterbolaget Sydkraft Nuclear Power är majoritetsägare i OKG, innebär regeringens beslut att avgiften för Oskarshamn 3 höjs med 50 procent – från 4,1 till 6,4 öre per producerad kilowattimme.

    – Jag är kritisk eftersom vi anser att kärnavfallsfonden är robust och välfinansierad, och att den kraftiga höjningen därmed inte är motiverad. Nu måste vi analysera de ekonomiska konsekvenserna av den höjda fondavgiften i förhållande till rådande marknadsläge, säger Johan Svenningsson, Sverigechef för Uniper.

    Svenningsson menar att det historiska utfallet på kärnkraftsanläggningarnas elproduktion fått stor betydelse i den teoretiska betalningsmodell som utgör grunden för den beslutade fondavgiften.

    – Vi har lämnat in en prognos över hur mycket el Oskarshamn 3 ska producera de kommande tre åren. Den prognosen har reducerats med cirka 10 procent baserat på historiskt utfall. Det blir missvisande då vi genomförde ett omfattande moderniseringsprogram på reaktorn under åren 2009–2012. De långa avställningarna vi hade då kommer vi inte att ha i framtiden, säger han.

    – Mot bakgrund av låga elprisnivåer, kommande investering i oberoende härdkylning, och de kraftfulla effektiviseringsprogram som redan genomförts på OKG, innebär det beslutade beloppet en tung belastning för OKG:s verksamhet.