Utanförskap kan brytas med hjälp av samordning

Oskarshamn Artikeln publicerades
Anders Andersson, Maria Ixcot Nilsson och Joakim Ivarsson var några av Samordningsförbundets deltagare på länskonferensen i Oskarshamn.
Foto: Jimmy Larsson
Anders Andersson, Maria Ixcot Nilsson och Joakim Ivarsson var några av Samordningsförbundets deltagare på länskonferensen i Oskarshamn.

För att bryta ett långvarigt utanförskap krävs ofta samordning mellan olika myndigheter. ”40 procent av de som deltar i våra insatser i länet går vidare till arbete eller studier”, säger Joakim Ivarsson, förbundschef för Samordningsförbundet i Kalmar län.

I slutet av förra veckan hade Samordningsförbundet länskonferens på Hotell Corallen i Oskarshamn.

– Vi har den här konferensen en gång om året och bjuder in myndigheter som vi samverkar med, säger Joakim Ivarsson.

De cirka 75 deltagarna på konferensen jobbar med rehabiliteringsfrågor i länets kommuner, landstinget, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

Samordningsförbundets uppgift är att underlätta för medlemmarna att samverka kring individer i arbetsför ålder som behöver ett samordnat stöd från flera rehabiliteringsaktörer.

Förbundsordförande Maria Ixcot Nilsson berättar att deras verksamhet finansieras av staten, landstinget och kommunerna.

– De går in med en liten del och får mycket mer tillbaka, säger hon.

Under första halvåret 2018 deltog totalt 229 personer i Samordningsförbundets insatser i Kalmar län.

– Det är personer som har varit lång tid i utanförskap med komplex problematik, säger Joakim Ivarsson.

En insats pågår i genomsnitt i sex månader, men det finns också personer som behöver längre tid för att bryta sitt utanförskap.

Enligt Joakim Ivarsson har 156 av 229 personer slutfört sina insatser i år.

– Av dem har 40 procent gått vidare till arbete eller studier, medan 40 procent har skrivit in sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Anders Andersson är vice ordförande i Samordningsförbundet. Han tycker inte att antalet som har gått vidare till arbete eller studier är det viktiga, utan pekar i stället på vinsten för den enskilde.

– Det är en oerhörd humanistisk vinst för den enskilde personen. Det är också en vinst för samhället, och en ekonomisk vinst för skattebetalarna dessutom.

Under nästa år ska Samordningsförbundet fokusera på fysisk, psykisk och social hälsa. Bland annat planeras frukostmöten, inspirerande föreläsningar och utökade fysiska aktiviteter.