”Utmärkt sätt försörja kommunen med kompetens”

Oskarshamn Artikeln publicerades
Lotta Lindgren är väldigt nöjd med att Nova nu kan erbjuda en förskollärarutbildning på distans.
Foto: Ida Svensson
Lotta Lindgren är väldigt nöjd med att Nova nu kan erbjuda en förskollärarutbildning på distans.

Nova planerar att i samarbete med Jönköping University starta en förskollärarutbildning på distans. ”En mycket efterfrågad utbildning som gör att vi kan behålla kompetensen i kommunen” säger Lotta Lindgren, förvaltningschef på bildningsförvaltningen.

Det finns en stor efterfrågan på förskollärare i Oskarshamns kommun, och inom fem år beräknas kommunen behöva anställa drygt 50 förskollärare. Idag har cirka 37 procent av förskollärarna i Oskarshamn lärarlegitimation, men kommunen har som mål att 65 procent ska vara legitimerade.

– Vi har märkt ett stort intresse för att vidareutbilda sig till förskollärare, bland den personal som idag arbetar på våra förskolor. Men, många har uttryckt att de inte kan flytta, eller pendla till en annan studieort, säger Lotta Lindgren.

Nova har under flera års tid fört diskussioner med Jönköping University om möjligheten att tillsammans driva en förskollärarutbildning på distans. Under förra året tog diskussionerna fart på riktigt, och nu är beslutet fattat. Förskollärarutbildningen drar igång under hösten 2020. Det kommer finnas tjugo utbildningsplatser i den första omgången, och det tar 3,5 år ta examen.

– Vi är väldigt glada att nu kunna erbjuda den här distansutbildningen. Den gör att vi kan stötta befintlig personal med möjlighet att vidareutbilda sig, samtidigt som vi behåller kompetensen i kommunen, säger Lotta Lindgren.

Utbildningen kommer att ske på distans, vilket bland annat innebär att föreläsningar sker digitalt med uppkoppling till Jönköping via länk.

– Men, studenterna på Nova får också undervisning av lärare från Jönköping som kommer hit och håller lektioner och seminarier, säger Lotta Lindgren.

Lotta Lindgren menar vidare att kommunen framöver kommer ha ett stort rekryteringsbehov, bland annat eftersom det är många förskollärare som snart går i pension.

– Det finns ett stort behov av nya medarbetare och arbetskraft, förskollärare är ett bristyrke, både i Oskarshamn och Sverige i stort. Det känns jättebra att vi nu fått den här utbildningen på plats, så att de som vill vidareutbilda sig kan göra det, samt att vi börjat säkra de framtida behoven av kompetens, säger Lotta Lindgren.