V: "Alla ska ha rätt till en bostad"

Oskarshamn Artikeln publicerades
Vänsterpartiet presenterade sitt valmanifest på fredagen.
Foto: Jimmy Larsson
Vänsterpartiet presenterade sitt valmanifest på fredagen.

Vänsterpartiet i Oskarshamns kommun går till val på att bygga fler bostäder, avskaffa delade turer och införa gratis kollektivtrafik för pensionärer utanför centralorten.

Vänsterpartiet har haft en nedåtgående trend i de senaste kommunvalen. Väljarstödet har halverats sedan 2006, då man fick 20 procent av rösterna. I dagsläget har partiet fyra mandat i fullmäktige.

– Vår ambition är att vi ska öka, inte minska, och att vi ska jobba tillbaka förtroendet från oskarshamnarna som vi haft tidigare, säger toppkandidaten Lena Granath.

I sitt valmanifest föreslår Vänsterpartiet bland annat satsningar på cykel- och kollektivtrafik.

– Vi vill bygga ut gång- och cykelvägar i hela kommunen, säger Claes Zachrisson.

Gratis kollektivtrafik för pensionärer som bor utanför centralorten är ett annat förslag.

Vidare vill partiet satsa på kulturen, bland annat genom att utveckla hela kvarteret i och runt Kulturhuset till en spännande mötesplats.

Bostäder är en annan punkt i valmanifestet. Vänsterpartiet vill bygga fler hyresrätter, LSS-boenden och äldreboenden.

– Vi tycker att alla ska ha rätt till en bostad efter behov och till ett skäligt pris, säger Veronika Guljas.

Vad gäller vård och omsorg vill partiet bland annat förbättra undersköterskornas arbetsvillkor, avskaffa delade turer och införa utbildningsvikarier för personal som vidareutbildar sig.

– Vi vill testa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön i någon verksamhet, säger Lena Fyhr.

På fritidssidan vill partiet ha tillgängliga lekplatser och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Genusperspektiv ska genomsyra kommunens idrottsanläggningar och resurserna ska fördelas jämställt.

På skolans område föreslår V bland annat ökad lärartäthet, en giftfri förskola och en utveckling av elevdemokratin.