VA-taxan kan behöva fördubblas på 20 år

Oskarshamn Artikeln publicerades
Vattnet är betydligt dyrare i Högsby än i Vimmerby.
Foto: LEIF R JANSSON / TT
Vattnet är betydligt dyrare i Högsby än i Vimmerby.

Avgifterna för kommunalt vatten och avlopp behöver fördubblas på 20 års sikt, enligt branschorganisationen Svenskt vatten. ”Vi kommer att behöva höja taxan, men inte på den nivån”, säger Yvonne Bergvall (S), ordförande i tekniska nämnden i Oskarshamn.

VA-taxan för en normalvilla i en genomsnittlig svensk kommun låg förra året på cirka 600 kronor per månad. Det var en ökning med tre procent jämfört med föregående år.

Sett till utmaningar och investeringsbehov borde dock höjningen snarare ha varit det dubbla, menar Svenskt vatten i en kommentar till 2018 års taxestatistik.

Branschorganisationen, som varje år sammanställer taxestatistik från Sveriges kommuner, har låtit göra en studie av framtida investeringsbehov. Studien visar på stora investeringsbehov i infrastrukturen för kommunalt vatten och avlopp.

Svenskt vatten gör bedömningen att de kommunala VA-avgifterna behöver stiga med 100 procent, alltså fördubblas, under de kommande 20 åren för att kommunerna ska ha råd med investeringarna. Något som skulle innebära en genomsnittlig ökning av VA-taxan med fyra procent per år, och då är inte inflationen inräknad.

– Jag tror inte att vi kommer upp i de siffrorna, säger Yvonne Bergvall som inte vill spekulera kring hur stora avgiftshöjningarna kan bli framöver.

– Vi kommer att behöva höja taxan men inte på den nivån, är min bedömning.

De senaste åren har Oskarshamns kommun höjt avgifterna för vatten och avlopp med 2–3 procent per år.

– Vi har höjt lite årligen för att ha en buffert att ta av.

Oskarshamn hade förra året den fjärde billigaste VA-taxan i Kalmar län. Brukningsavgiften för en normalvilla i kommunen låg i genomsnitt på 614 kronor per månad eller 7 373 kronor per år.

– Min förhoppning är att vi ska kunna ligga kvar på den placeringen i länet, säger Yvonne Bergvall som konstaterar att Oskarshamn inte ligger lika bra till när det gäller anläggningsavgifter.

Skillnaderna är stora mellan kommunerna i Kalmar län. Dyrast VA-taxa i länet förra året hade villaägarna i Högsby, som fick betala i genomsnitt 11 811 kronor per år. Villaägarna i Vimmerby kom betydligt billigare undan med en genomsnittlig taxa på 5 698 kronor per år.

Enligt Svenskt vatten beror skillnader i avgiftsnivå främst på att kommunerna har olika förutsättningar.

”Det förekommer ibland påståenden att spridningen i avgiftsnivå är en indikation på att vissa kommuner är mindre kostnadseffektiva. Detta är emellertid ett felaktigt resonemang. Vatten- och avloppstjänster måste tillhandahållas i varje enskild kommun oavsett vilka förutsättningar som finns för att göra detta till en låg kostnad”, skriver Svenskt vatten.

”Förutsättningarna skiljer sig här markant åt mellan olika kommuner. Kommuner med låg befolkningstäthet och stora avstånd har färre betalande per meter ledning och högre kostnader per ansluten för renings- och vattenverk.”

I Svenskt vattens rapport jämförs Högsby med Sundbyberg.

”Sundbyberg har tio gånger så många anslutna på en mindre, urbaniserad yta medan Högsby är glesare befolkat. Varje betalande i Högsby måste därför betala för upprätthållande och återinvestering i 15–18 gånger mer ledning per person.”

Fakta

Brukningsavgifter för en normalvilla i länets kommuner

Vimmerby: 3,8 öre/liter (475 kr/månad eller 5 698 kr/år)

Nybro: 4,2 öre/liter (520 kr/månad eller 6 238 kr/år)

Kalmar: 4,7 öre/liter (590 kr/månad eller 7 079 kr/år)

Oskarshamn: 4,9 öre/liter (614 kr/månad eller 7 373 kr/år)

Hultsfred: 5,1 öre/liter (641 kr/månad eller 7 695 kr/år)

Emmaboda: 5,4 öre/liter (669 kr/månad eller 8 032 kr/år)

Mönsterås: 5,5 öre/liter (683 kr/månad eller 8 190 kr/år)

Borgholm: 5,7 öre/liter (714 kr/månad eller 8 563 kr/år)

Mörbylånga: 5,9 öre/liter (742 kr/månad eller 8 905 kr/år)

Västervik: 6,5 öre/liter (817 kr/månad eller 9 801 kr/år)

Torsås: 6,8 öre/liter (845 kr/månad eller 10 134 kr/år)

Högsby: 7,9 öre/liter (984 kr/månad eller 11 181 kr/år)

Fotnot: Siffrorna gäller 2018.

Visa mer...